Muž v bezpečnostných rukaviciach opracúva otočné ložisko

Naše služby a poradenstvo

Výmena ložísk

Detailný záber otočného ložiska

Výmena ložísk si vždy vyžaduje prestoje a tým aj vysoké náklady. Uplatňujeme naše bohaté skúsenosti, aby sme zabezpečili, že svoju výrobu uvediete do prevádzky čo najrýchlejšie.

Pomôžeme vám pri: tvorbe rozvrhov, uvoľňovaní skrutiek, alebo v prípade potreby odpaľovaní matíc, odstránení starého ložiska, meraní spojovacích plôch ložísk.

Kontrola

Kontrolný test otočného ložiska

montované ložisko kontrolujeme buď priamo u vás, alebo v našej továrni. V procese zisťujeme príčiny poruchy a identifikujeme možnosti opravy. Znalosti, ktoré získame, môžete využiť na optimalizáciu konštrukcie ložísk. To platí nielen pre prebiehajúce operácie: aj po náhodnom poškodení skontrolujeme vaše ložisko pre prípadné ďalšie použitie.

Ponúkame: detekciu porúch, hodnotenie poškodenia, opravu ložísk, optimalizáciu koncepcie.

Renovácia

Opracovanie otočného ložiska

V závislosti od výsledkov kontroly existujú rôzne možnosti renovácie (RE-Fresh, RE-Pair alebo RE-Build). Jednotlivé kroky s vami koordinujeme a zohľadňujeme aj ekonomické aspekty opatrení na renováciu.

Podporíme vás pri ručnom alebo mechanickom prepracovaní systému obežných dráh alebo vonkajších kontúr, renovácii ozubenia, úprave nových ložiskových krúžkov, výmene valivých teliesok, klietok, tesnení, recertifikácii.

 

Zlepšenie

Traja muži kontrolujú hotové otočné ložisko

Keďže technický vývoj otočných ložísk sa neustále vyvíja, existujú možnosti optimalizácie ložísk, ktoré už boli vyrobené. Ponúkame vám upgrade na najmodernejšie koncepcie ložísk. Za týmto účelom skontrolujeme a vyhodnotíme technické základy vášho ložiska a ukážeme vám možnosti úprav.

Pomáhame vám pri: technickom  testovaní, hodnotení optimalizačných potenciálov, vylepšení na najmodernejšie ložiskové koncepcie.

Ďalšie servisné služby