You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Nákup

Nákup v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde


Obstarávanie prispieva k pretrvávajúcej  konkurenčnej výhode spoločnosti thyssenkrupp rothe erde vďaka spolupráci s vynikajúcimi dodávateľmi, ktorí prinášajú pridanú hodnotu prostredníctvom efektívnosti, kvality, flexibility a inovácie. Neustále posilňujeme a rozširujeme naše globálne a regionálne dodávateľské reťazce. Pracujeme v globálnej sieti obstarávania, dokážeme vyvážiť nestálosť dodávateľského trhu a v ranom štádiu objavovať príležitosti na zlepšenie našich zákazníckych produktov. Na tento účel vyvíjame a používame moderné, agilné a oceňované obstarávacie procesy, systémy a nástroje, ktoré používajú profesionálne a zanietené tímy obstarávania.