Obstarávanie prispieva k pretrvávajúcej  konkurenčnej výhode spoločnosti Rothe Erde vďaka spolupráci s vynikajúcimi dodávateľmi, ktorí prinášajú pridanú hodnotu prostredníctvom efektívnosti, kvality, flexibility a inovácie. Neustále posilňujeme a rozširujeme naše globálne a regionálne dodávateľské reťazce. Pracujeme v globálnej sieti obstarávania, dokážeme vyvážiť nestálosť dodávateľského trhu a v ranom štádiu objavovať príležitosti na zlepšenie našich zákazníckych produktov. Na tento účel vyvíjame a používame moderné, agilné a oceňované obstarávacie procesy, systémy a nástroje, ktoré používajú profesionálne a zanietené tímy obstarávania.