Ľudia, stojaci a sediaci, počúvajú človeka

Jednodňové teoretické školenie

Os trabalhadores estão à mesa ouvindo o orador

Možnosť 1

 • Školiaca miestnosť: thyssenkrupp rothe erde Germany GmbH - závod Lippstadt

 • Začiatok tréningu: 9:00 Koniec tréningu cca. 16:00.

 • Obed: 12:00 hod. (v závodnej jedálni)

 • Počet účastníkov: do 15 osôb

 • Náklady od 1.500,- € (plus DPH)

 • Info: Táto ponuka nezahŕňa ubytovanie. V okolí sú k dispozícii hotely a penzióny. Zoznam referencií Vám radi zašleme. V prípade potreby vám radi ponúkneme bezplatnú prehliadku závodu so sprievodcom.

Možnosť 2

 • Miesto školenia: u vás vo firme

 • Začiatok tréningu: 8:00 hod.

 • Koniec školenia: podľa potreby

 • Počet účastníkov: do 15 osôb

 • Náklady od 1.000,- € (plus cestovné náklady a DPH)

 • Info: Je tu tiež možnosť vykonávať praktický výcvik na vašom zariadení.

Praktický tréning

Dvaja ľudia na veternej turbíne

Okrem teoretickej časti ponúkame aj praktické školenia, aby sme užívateľov pripravili na optimálnu údržbu našich otočných ložísk. Len tak je zabezpečená nepretržitá, bezpečná a bezproblémová prevádzka. Praktické školenie je navrhnuté tak, aby ste následne mohli samostatne vykonávať potrebné práce.

Toto praktické školenie vykonávame po celom svete vo vašich výrobných oblastiach, ako aj na vašom zariadení. Týmto spôsobom vytvárame realistické prostredie a ideálne podmienky pre tréning špecifický pre rastliny.

Ďalšie servisné služby