You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

  • Domovskú stránku

Kde sa naše produkty používajú:

Stavebníctvo a infraštruktúra
Stavebníctvo a infraštruktúra
Či s riešeniami pre prepravu osôb alebo materiálov, pre najmodernejšiu architektúru – sa s ponukou inovatívnych produktov aktívne podieľame na tvorbe miest zajtrajška.
Obnoviteľné zdroje energií
Obnoviteľné zdroje energií
Keďže fosílne palivá sú stále vzácnejšie, narastá dopyt po zdrojoch energie – po celom svete.
Použitie v námorníctve
Presné aplikácie
Na presné aplikácie sa používajú valivé ložiská, ktoré majú vysokú mieru presnosti v mimoriadnych prevádzkových podmienkach.
Strojárstvo a stavba zariadení
Strojárstvo a stavba zariadení
S našimi efektívnymi zariadeniami a postupmi vám poskytneme riešenia pre stále prísnejšie energetické a ekologické predpisy.
Olej a plyn
Olej a plyn
Popri rope ako surovine získava energia z plynu a obnoviteľné zdroje energie stále väčší význam.
Prepravná a ťažobná technika
Prepravná a ťažobná technika
Spoločnosť thyssenkrupp rothe erde ako dlhoročný a spoľahlivý partner v prepravnej a ťažobnej technike