Veľké valivé ložiská

Produkty

Design šitý na mieru

Individuálne – namiesto tyče

Špeciálne aplikácie si vyžadujú individuálne riešenia. Preto sú naše výrobky vyvíjané a konštruované presne podľa vašich požiadaviek. V úzkej spolupráci nájdeme riešenia, ktoré sú jedinečné z hľadiska typu konštrukcie, vlastností materiálu a výkonu.

Pre naše veľké valivé ložiská rothe erde®, naše ložiská psl® a naše kruhy rothe erde® môžeme siahnuť po rôznych typoch konštrukcie, procesoch kalenia a konfiguráciách – orientovaných na prax a testovaných po celom svete.

Naše riešenia v rámci odvetvia

Keďže fosílne palivá sú stále vzácnejšie, narastá dopyt po zdrojoch energie – po celom svete. Obmedzené zdroje a rastúce ceny energií sú globálnou výzvou, kvôli čomu my v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde sme spojili naše kompetencie a neustále pracujeme na inovatívnych riešeniach. S cieľom rozhodujúcim spôsobom podporiť rozvoj ekologických druhov energie sa snažíme o stále účinnejšie zriadenia po celom svete a usilujeme sa, aby boli schopné konkurovať fosílnym zdrojom energie.

Spoločnosť thyssenkrupp rothe erde ako diverzifikovaná priemyselná spoločnosť s veľkým umením inžinierstva dodáva inovatívne výrobky, postupy a riešenia s cieľom uspokojiť celosvetový rastúci dopyt po energiách. Naše veľké valivé ložiská a kruhy rothe erde® umiestnené vo veterných turbínach, vodných a prílivových elektrárňach, ako aj solárnych zariadeniach ako zaťažiteľné kompaktné spojovacie prvky prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie podstatne a trvalo prispievajú k celosvetovému šetrnému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi a ochrane klímy.

Kde sa naše produkty používajú:

Stavebníctvo a infraštruktúra
Stavebníctvo a infraštruktúra

Inovácie pre urbanistickú zmenu

Či s riešeniami pre prepravu osôb alebo materiálov, pre najmodernejšiu architektúru – sa s ponukou inovatívnych produktov aktívne podieľame na tvorbe miest zajtrajška.
Obnoviteľné zdroje energií
Obnoviteľné zdroje energií

Hnacia sila

Keďže fosílne palivá sú stále vzácnejšie, narastá dopyt po zdrojoch energie – po celom svete.
Použitie v námorníctve
Presné aplikácie

Mimoriadne prevádzkové podmienky

Na presné aplikácie sa používajú valivé ložiská, ktoré majú vysokú mieru presnosti v mimoriadnych prevádzkových podmienkach.
Strojárstvo a stavba zariadení
Strojárstvo a stavba zariadení

Naši zákazníci profitujú z našich dlhoročných skúseností

S našimi efektívnymi zariadeniami a postupmi vám poskytneme riešenia pre stále prísnejšie energetické a ekologické predpisy.
Olej a plyn
Olej a plyn

Zásobovanie energiami je na prelome

Popri rope ako surovine získava energia z plynu a obnoviteľné zdroje energie stále väčší význam.
Prepravná a ťažobná technika
Prepravná a ťažobná technika

Inovácie pre mobilitu zajtrajška

Spoločnosť thyssenkrupp rothe erde ako dlhoročný a spoľahlivý partner v prepravnej a ťažobnej technike