Ruky v rukaviciach skrutkujú upevňovací prvok do otočného ložiska.

Toto je naša služba podrobne

Spojovacia konštrukcia

Muž s červeným ochranným odevo vo veternej turbíne

Jedným z dôležitých parametrov je rovnosť pripojovacích plôch ložísk. V závislosti od veľkosti a typu ložiska musí byť zachovaná rovinnosť podľa DIN 1101. Naši odborníci sú vyškolení v používaní moderných laserových meracích prístrojov. To nám umožňuje na mieste posúdiť, či vaša spojovacia plocha spĺňa požiadavky.

Pomáhame vám pri: Meraní spojovacích plôch do priemeru 25 000 mm, Akejkoľvek  polohe spojovacej plochy (horizontálna / vertikálna / šikmá), mPlánovaní mechanických prerábok.

Inštalácia

Muž s bezpečnostnými rukavicami pracuje na otočnom ložisku

Prvoradým cieľom pri montáži je osadenie otočného ložiska pri dodržaní zadaných parametrov tak, aby mohlo byť čo najrýchlejšie uvedené do prevádzky.

Ponúkame: Manipulácia, polohovanie ložísk, zarovnanie zubov ozubeného kolesa, skrutkovanie, nastavenie vôle, pripojenie mazacieho systému.

Uvedenie do prevádzky

Žeriav  manipulujúci s bremenom

Aj po inštalácii je potrebné vykonať ešte ďalšie dôležité pracovné kroky.

Ponúkame podporu s:  testovacími prevádzkami, záznamom počiatočného zaťaženia, prevádzkovými vlastnosťami, vyhodnotením tvaru ozumenia, základné merania, premazanie.

Ďalšie servisné služby