Muž v pracovnom odeve, ktorý montuje otočné ložisko

Vaše výhody na prvý pohľad

 • Líder na trhu

  Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s konštrukciou a výrobou otočných ložísk je thyssenkrupp rothe erde svetovým lídrom na trhu otočných ložísk.

 • Nízka poruchovosť

  Vyvinuli sme špičkové výpočtové postupy a dodržiavame prísne požiadavky na kvalitu, aby sme mohli poskytovať produkty najvyššej kvality.

 • Flexibilná, individuálna konštrukcia ložísk

  Od požiadaviek na jeden kus až po požiadavky na sériovú výrobu – pre každý projekt sú vyvinuté riešenia na mieru.

 • Portfólio produktov orientovaných na budúcnosť

  Portfólio produktov sa neustále rozvíja a zdokonaľuje tak, aby bolo vždy najmodernejšie.

Líder na trhu

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s konštrukciou a výrobou otočných ložísk je thyssenkrupp rothe erde svetovým lídrom na trhu otočných ložísk.

Nízka poruchovosť

Vyvinuli sme špičkové výpočtové postupy a dodržiavame prísne požiadavky na kvalitu, aby sme mohli poskytovať produkty najvyššej kvality.

Flexibilná, individuálna konštrukcia ložísk

Od požiadaviek na jeden kus až po požiadavky na sériovú výrobu – pre každý projekt sú vyvinuté riešenia na mieru.

Portfólio produktov orientovaných na budúcnosť

Portfólio produktov sa neustále rozvíja a zdokonaľuje tak, aby bolo vždy najmodernejšie.

Sme jediným výrobcom otočných ložísk s globálnou pôsobnosťou: Výrobná sieť, obstarávanie, výroba, servis a distribúcia v celosvetovom meradle – toto môžeme ponúknuť našim zákazníkom len my.

Peter Küpper
Vedúci predaja a marketingu
 • Priemer 25 000 mm

  Tak, ako je široký rozsah použitia otočných ložísk, také sú rozmanité aj ich jednotlivé konštrukcie. To je jasne zrejmé z možného rozsahu ich veľkostí: thyssenkrupp rothe erde je schopná vyrábať segmentové otočné ložiská s priemerom do 25 000 mm a v nesegmentovej forme s priemerom do 9 600 mm.

Ako funguje otočné ložisko?

Otočné ložisko, tiež známe ako otočný krúžok, je strojový prvok, ktorý absorbuje všetky axiálne a radiálne sily a výsledné klopné momenty v jedinej samostatnej ložiskovej jednotke pripravenej na inštaláciu.

Cieľom je rýchlo a jednoducho preniesť sily pôsobiace na otočné ložisko na priľahlé konštrukčné prvky stroja. Celková konštrukcia výrobku, vrátane vnútorných a vonkajších krúžkov, ozubenia, valivých teliesok a montážnych otvorov umožňuje prenášať aplikované zaťaženie a súčasne umožňuje plynulé otáčanie pri zachovaní kompaktnej stopy. Otočné ložiská umožňujú a uľahčujú rotačný pohyb veterných turbín, bagrov, žeriavov, strojov na razenie tunelov a pod. Otočné ložisko ponúka mnoho výhod v porovnaní s inými riešeniami, vrátane toho, že zaberá podstatne menej miesta, váži menej a je vo väčšine prípadov cenovo výhodnejšie.

Svet v pohybe – kde sa používajú otočné ložiská?

Otočné ložiská rothe erde® sa osvedčili ako dôležité mechanické komponenty vo veľmi rôznorodých oblastiach použitia. Aplikácie a produkty sú také rozmanité ako samotné otočné ložiská: sú individuálne navrhnuté a vyrobené pre každú aplikáciu. Zistite, ktoré riešenia sú dostupné v jednotlivých odvetviach:

Výrobný proces - ako sa krúžok mení na otočné ložisko

Výzvou výrobného procesu je vyrobiť odolný produkt, ktorý vydrží v plánovaných prevádzkových podmienkach z hľadiska dlhodobého horizontu.  Okrem iných sú to:

 • Inštalácia aj v extrémnych podmienkach, napr. veterných turbínach na mori.

 • Veľké axiálne a radiálne sily, napr. v strojoch používaných v stavebníctve a rozvoji infraštruktúry

 • Klopné momenty, napr. vo veľkých žeriavových systémoch

 • Veľké bremená, napr. v dopravnej a transportnej technike

Ako popredný výrobca otočných ložísk je naším cieľom vytvárať riešenia a vyrábať produkty, ktoré majú nadpriemernú životnosť, aj keď sú vystavené náročným prevádzkovým podmienkam.

Zistite, ako vzniká otočné ložisko rothe erde® spracovaním krúžku rothe erde®:

Sústruženie

Veľkopriemerové klzné ložisko v detailnom zábere pri sústružení

V prvom kroku sa bezšvový valcovaný krúžok opracuje.

Krúžok je umiestnený centrálne na vodorovnom stole CNC vertikálneho sústruhu. Po opracovaní jednej strany sa následne sústružia a opracujú z druhej strany.

V tomto kroku obrábania prebieha programom riadené sústruženie tvarov. Patria sem povrchy, centrážne otvory, osadenia, drážky pre tesnenia, zrazenia hrán a obežné dráhy pre valčeky alebo guľôčky ložiska.

Výroba ozubenia

Veľkopriemerové klzné ložisko je ozubené

Ozubenie je možné vyrobiť  na vonkajšom alebo vnútornom priemere. Ozubenie je vyrábané v niekoľkých krokoch určeným nástrojom. Výrobu ozubených kolies je možné dokončiť jedným z nasledujúcich procesov:

 • Odvaľovacím frézovaním

 • Obrážaním

 • Tvarovým opracovaním

Kalenie

Kalenie otočného ložiska

Kalenie zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu a tým aj životnosť obežných dráh a ozubenia. Silne zaťažené povrchy sú povrchovo vytvrdené procesom indukčného kalenia. Kalené povrchy zahŕňajú obežné dráhy a ozubenie, ak si to vyžaduje konštrukcia.

Oblasť použitia produktu určuje rozsah procesu kalenia, ako napríklad:

 • Kalenie ozubenia

 • Kalenie povrchov

 • Kalenie obežnej dráhy

Celoobvodové kalenie bez prechodového pásma je celosvetovo jedinečný a patentovaný proces kalenia vyvinutý spoločnosťou thyssenkrupp rothe erde. Tento proces sa používa pre vysokorýchlostné ložiská, ako sú rotorové ložiská vo veterných turbínach.

Vŕtanie

Vŕtanie valivého ložiska s veľkým priemerom, detailná fotografia

Ako prvé prebieha vŕtanie. V hornej a dolnej časti otvorov sa zrazia hrany. V prípade potreby je možné do otvorov vyrezať závity.

Početné axiálne otvory sú usporiadané na kružniciach a slúžia pre upevnenie ložiska a prenos zaťaženia. Medzi nimi sú otvory so závitom pre závesné oká potrebné pre manipuláciu s ložiskom pomocou žeriavu.

Obežné dráhy

Klzné ložisko s veľkým priemerom vo fáze dokončovania

V závislosti od konštrukcie a požadovaných tolerancií sa dokončovanie výrobku vykonáva buď tvrdým sústružením alebo brúsením. Je možná aj kombinácia týchto dvoch procesov.

Pre optimálnu kvalitu povrchu sú obežné dráhy a kontaktné plochy pred montážou opracované tvrdým keramickým rezným nástrojom.

Montáž

Otočné ložisko s valčekmi v ohnisku

Pri montáži sú krúžky umiestnené na otočnom stole. Do obežnej dráhy je inštalovaný predpísaný počet guľôčok alebo valčekov.

Medzi vonkajší a vnútorný krúžok sa potom na hornej a spodnej strane umiestnia tesnenia a skontroluje sa rovnomernosť medzery medzi krúžkami.

Potom sa otočné ložisko namaže, vyčistí a nanesie sa naň povrchová vrstva.

Ako renomovaný výrobca otočných ložísk je naším cieľom vyrábať produkty a vytvárať riešenia, ktoré dlhodobo a spoľahlivo fungujú aj v extrémnych podmienkach a majú nadpriemernú životnosť.

Marco Burtchen
Vedúci technického útvaru

Zabezpečenie kvality a preprava otočného ložiska

Konečnú kontrolu hotového výrobku vykonáva interne certifikované oddelenie zabezpečenia kvality,  alebo spoločne so zákazníkom a/alebo určenou treťou stranou. Počas tohto procesu sa podrobne kontroluje funkčnosť a geometria. Základom inšpekcie sú špecifikácie, ktoré boli odsúhlasené počas vývoja konštrukcie, alebo špecifikované v zmluve. Výsledky testu sú zaznamenané v písomnom protokole o teste a v dokumentácii kontroly kvality. Rozsah dokumentácie je vopred definovaný spolu so zákazníkom.

Po záverečnej kontrole je otočné ložisko pripravené na riadne zabalenie našim logistickým oddelením a pripravené na odoslanie. Preprava prebieha buď priamo na stavenisko, alebo do prístavu či letiska. Ak nie je možné prepravu vykonať štandardnými spôsobmi, využívajú sa špeciálne nákladné autá, lode a lietadlá.

Ako spoľahlivý výrobca otočných ložísk s výrobnými závodmi rozmiestnenými po celom svete (Amerika, Európa, Ázia), thyssenkrupp rothe erde symbolizuje vysokokvalitné produkty a inovatívne riešenia, ktoré sú navrhnuté a vyrobené podľa všetkých požiadaviek zákazníkov, pred dodaním sú komplexne a starostlivo skontrolované a bezpečne odoslané do cieľovej destinácie.

Chceli by ste viac informácií o  typoch našich ložísk, výbere a montáži ložísk, servise a oveľa viac? Potom si stiahnite náš katalóg.

Stiahnuť teraz

Najväčšie svetové výskumné a vývojové centrum pre otočné ložiská

Najväčšie svetové výskumné a vývojové centrum pre otočné ložiská

Dvaja muži vo výskumnom centre

Funkčné nároky kladené na tento vysoko technický produkt z hľadiska veľkosti, rotačných vlastností, nosnosti a životnosti sa v dôsledku dynamických trhov neustále menia. Či už napríklad musí stroj na razenie tunelov raziť stále väčšie tunely, alebo veterné turbíny sú stále väčšie a väčšie – vždy nájdeme vhodné riešenie ložiska. Vo výskumnom a vývojovom centre, ktoré sa rozkladá na ploche

10 700 m², sa testuje vývoj orientovaný na budúcnosť a všetky kľúčové komponenty a materiály sa testujú na limitné hodnoty zaťaženia na našich 20 testovacích zariadeniach. To dáva možnosť  simulovať použitie komponentov za reálnych podmienok, čo umožňuje ďalšie a ďalšie optimalizácie produktov. Okrem toho sa portfólio neustále rozvíja a zdokonaľuje prostredníctvom spolupráce s našimi zákazníkmi, univerzitami a externými výskumnými ústavmi.

Poradenstvo a servis - kompletná produktová podpora z jedného zdroja

Od plánovania až po konštrukciu a dodávku je thyssenkrupp rothe erde vždy na vašej strane ako spoľahlivý partner. Podporujeme vás dlhodobo aj  po záručnej dobe, aby sme zaistili, že otočné ložisko dosiahne svoju plnú životnosť. Počas inštalácie ložiska ponúkame asistenciu pri montáži a uvádzaní do prevádzky, ako aj pri kontrole a údržbe.

Zistite viac o našich službách

Referenčné stránky

Zistite, ktoré veľké, vzrušujúce projekty boli realizované za posledných 160 rokov. Príklady najpozoruhodnejších projektov nájdete tu.