Riešenia navrhované spoločnosťou thyssenkrupp pri výrobe strojov a stavbe zariadení

Stroje a strojné zariadenia

Technika motorových vozidiel

Kamión na moste pri západe slnkaKamión na moste pri západe slnka
Ako flexibilní nositelia nákladnej dopravy sú nákladné vozidlá nosným pilierom globálnej logistiky. Rastúci dopyt po prepravných kapacitách pomáhajú zvládať stále väčšie transporty. Pre výrobcov návesov a prívesov to so sebou prináša osobitné výzvy. Vzhľadom na úzke ulice našich miest musia byť tieto prepravné vozidlá mimoriadne pohyblivé.

Výroba prevodov

Strieborné ozubené kolesáStrieborné ozubené kolesá
Prevodovky sú základnou zložkou strojárstva. Ich hlavnou úlohou je zachytávať a prenášať sily. Pri výrobe prevodovky sa musí dbať, aby boli prvky mimoriadne stabilné a mali dlhú životnosť. Kvôli neustále rastúcim nárokom na výkon strojov a zariadení je nevyhnutný skúsený a inovatívny partner v tejto oblasti.

Technika v hutníckych závodoch

Proces brúseniaProces brúsenia
Hutnícky závod a oceliareň slúžia na výrobu surového železa a ocele zo železnej rudy. Pojem technika v hutníckych závodoch popisuje proces výroby ocele ako aj aplikácie a stroje, ktoré sa tam používajú. Sú to nielen guľové, ale aj valčekové otočné spoje. Takmer všetci známi výrobcovia najrozličnejších technických zariadení pre hutnícke závody dôverujú individuálne vyvinutým a vyrobeným produktom spoločnosti thyssenkrupp Bearings.

Baliace a plniace stroje

Plniaci stroj s niekoľkými fľašami na pásePlniaci stroj s niekoľkými fľašami na páse
Pre bezpečnú prepravu výrobkov akéhokoľvek druhu sú nenahraditeľné moderné baliace stroje. Používajú sa v mnohých variantoch a ako individuálne špeciálne riešenia, aby bolo možné zabaliť najrozličnejšie tovary a kvapaliny, napríklad plničky fliaš a plechoviek, uzavieracie stroje alebo zariadenia na odvíjanie fólie. Baliace stroje musia spĺňať dve základné požiadavky: Vysokú priechodnosť a zároveň malo nepodarkov. Trvalo rotujúce veľké valivé ložiská pritom pomáhajú: Minimalizujú opotrebovanie v priebehu procesu balenia a zabezpečujú dlhú životnosť stroja.

Všeobecné strojárstvo

Priemyselný závod v tmePriemyselný závod v tme
Preniknutie na nové trhy je pre v oblasti výroby strojov a stavby zariadení výzvou, pretože rámcové podmienky sa neustále menia. S našimi efektívnymi zariadeniami a postupmi vám ponúkame riešenia pre stále prísnejšie energetické a ekologické predpisy. Keďže využívame najmodernejšie technológie spracovania a vysoko výkonné materiály a tieto aj ďalej vyvíjame, sme stále o krok vpred.

Získavanie surovín a spracovanie

Demolačné zariadenia vo výstavbeDemolačné zariadenia vo výstavbe
Nielen pri získavaní surovín, ale aj pri spracovaní priemyselných surovín existuje množstvo pracovných krokov a postupov. Preto sa používajú špecializované stroje. Tieto zvládajú ťažbu nerastov a surovín, ich prekládku, prepravu a skladovanie a nakoniec aj ich prípravu, napríklad lámanie, preosievanie alebo mletie. Valivé ložiská spoločnosti thyssenkrupp Bearings prispievajú k technickému pokroku pri spracovaní surovín. Drsné prevádzkové a environmentálne podmienky si vyžadujú extrémne robustné ložiská, aby ďalšie spracovanie mohlo byť naďalej efektívne.