You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Riešenia navrhované spoločnosťou thyssenkrupp pri výrobe strojov a stavbe zariadení

Stroje a strojné zariadenia

Výroba strojov a stavba zariadení ako klasická inžinierska veda je dnes vysoko inovatívnym odvetvím.

Spoločne s našimi zákazníkmi čelíme mnohým výzvam budúcnosti. Spoločne navrhujeme a zostavujeme riešenia ložísk, ktoré podporujú stroje a zariadenia rozvíjať ich komplexnosť a bezpečne ich prevádzkovať.

>Neustály ďalší vývoj najmodernejších technológií v oblasti spracovania ako aj použitia vysoko výkonných materiálov nám umožňujú našim zákazníkom poskytovať vždy optimálny typ konštrukcie ložiska. Tak sa veľké valivé ložiská spoločnosti thyssenkrupp rothe erde stávajú ideálnymi komponentmi na uloženie pri výrobe strojov a stavbe zariadení.

Stroje a strojné zariadenia

Výroba prevodov

Prevodovky sú základnou zložkou strojárstva. Ich hlavnou úlohou je zachytávať a prenášať sily. Pri výrobe prevodovky sa musí dbať, aby boli prvky mimoriadne stabilné a mali dlhú životnosť. Kvôli neustále rastúcim nárokom na výkon strojov a zariadení je nevyhnutný skúsený a inovatívny partner v tejto oblasti.

K použitiu

Technika v hutníckych závodoch

Hutnícky závod a oceliareň slúžia na výrobu surového železa a ocele zo železnej rudy. Pojem technika v hutníckych závodoch popisuje proces výroby ocele ako aj aplikácie a stroje, ktoré sa tam používajú. Sú to nielen guľové, ale aj valčekové otočné spoje. Takmer všetci známi výrobcovia najrozličnejších technických zariadení pre hutnícke závody dôverujú individuálne vyvinutým a vyrobeným produktom spoločnosti thyssenkrupp Bearings.

K použitiu

Baliace a plniace stroje

Pre bezpečnú prepravu výrobkov akéhokoľvek druhu sú nenahraditeľné moderné baliace stroje. Používajú sa v mnohých variantoch a ako individuálne špeciálne riešenia, aby bolo možné zabaliť najrozličnejšie tovary a kvapaliny, napríklad plničky fliaš a plechoviek, uzavieracie stroje alebo zariadenia na odvíjanie fólie. Baliace stroje musia spĺňať dve základné požiadavky: Vysokú priechodnosť a zároveň malo nepodarkov. Trvalo rotujúce veľké valivé ložiská pritom pomáhajú: Minimalizujú opotrebovanie v priebehu procesu balenia a zabezpečujú dlhú životnosť stroja.

K použitiu

Všeobecné strojárstvo

Preniknutie na nové trhy je pre v oblasti výroby strojov a stavby zariadení výzvou, pretože rámcové podmienky sa neustále menia. S našimi efektívnymi zariadeniami a postupmi vám ponúkame riešenia pre stále prísnejšie energetické a ekologické predpisy. Keďže využívame najmodernejšie technológie spracovania a vysoko výkonné materiály a tieto aj ďalej vyvíjame, sme stále o krok vpred.

K použitiu

Získavanie surovín a spracovanie

Nielen pri získavaní surovín, ale aj pri spracovaní priemyselných surovín existuje množstvo pracovných krokov a postupov. Preto sa používajú špecializované stroje. Tieto zvládajú ťažbu nerastov a surovín, ich prekládku, prepravu a skladovanie a nakoniec aj ich prípravu, napríklad lámanie, preosievanie alebo mletie. Valivé ložiská spoločnosti thyssenkrupp Bearings prispievajú k technickému pokroku pri spracovaní surovín. Drsné prevádzkové a environmentálne podmienky si vyžadujú extrémne robustné ložiská, aby ďalšie spracovanie mohlo byť naďalej efektívne.

K použitiu