You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Riešenia pre ropný a plynárenský priemysel od spoločnosti thyssenkrupp rothe erde

Olej a plyn

apájanie energiou je na prelome: Nedostatok zdrojov, meniace sa podmienky na trhu a prísnejšie ekologické smernice si vyžadujú účinnejšie procesy na získavanie a spracovanie surovín. Okrem ropy získava svoj význam aj zemný plyn a obnoviteľné zdroje energií. V nasledujúcich rokoch sa očakáva zdvojnásobenie svetového dopytu po rope a zemnom plyne. Z nich získané finálne produkty musia zostať konkurencieschopné.

My v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde čelíme výzvam v oblasti zásobovania elektrickou energiou: Vďaka širokej palete výrobkov a služieb sme technologickým partnerom pre mnohé z najväčších spoločností odvetvia ropného a plynárenského priemyslu. Sme na najdôležitejších trhoch s ropou a zemným plynom a môžeme tak našim zákazníkom ponúknuť globálnu sieť špecialistov v oblasti zásobovania surovinou a dodávok. Táto sieť sídiel sa stará o nemennú kvalitu služieb po celom svete.

Priemyselné odvetvia v oblasti ropného a plynárenského priemyslu

Olej a plyn

Použitie v námorníctve

Veľké valivé ložiská spoločnosti thyssenkrupp Bearings sú maximálne uznávané v priemysle na mori. Už veľa dekád sú používané v žeriavoch, ložiskách kormidla, hriadeľoch lodných vrtúľ a pri ďalších použitiach na mori.

K použitiu

Výroba prevodov

Prevodovky sú základnou zložkou strojárstva. Ich hlavnou úlohou je zachytávať a prenášať sily. Pri výrobe prevodovky sa musí dbať, aby boli prvky mimoriadne stabilné a mali dlhú životnosť. Kvôli neustále rastúcim nárokom na výkon strojov a zariadení je nevyhnutný skúsený a inovatívny partner v tejto oblasti.

K použitiu

Technika na ťažbu ropy a plynu

Spoločnosť thyssenkrupp Bearings vyvíja a produkuje špeciálne veľké valivé ložiská s obrovskými priemermi až do 18 metrov pre mobilné výrobné, skladovacie a nakladacie jednotky používané pri ťažbe ropy. Vďaka širokej palete výrobkov a služieb sme technologickým partnerom pre mnohé z najväčších spoločností v odvetví ropného a plynárenského priemyslu.

K použitiu

Žeriavy a zdvíhacie zariadenia

Žeriavy majú centrálnu funkciu, pokiaľ ide o bezpečnú prepravu tovaru a osôb po stále náročnejších trasách. Tu platí zásada: Väčšie, vyššie, rýchlejšie a ďalej. Pritom tu nehrá žiadnu úlohu to, či sa buduje veterná elektráreň na šírom mori, efektívne nakladá na lode a vykladá z lodí, alebo má mrakodrap dosiahnuť nové výškové rekordy.

K použitiu