Riešenia pre ropný a plynárenský priemysel od spoločnosti thyssenkrupp rothe erde

Olej a plyn

apájanie energiou je na prelome: Nedostatok zdrojov, meniace sa podmienky na trhu a prísnejšie ekologické smernice si vyžadujú účinnejšie procesy na získavanie a spracovanie surovín. Okrem ropy získava svoj význam aj zemný plyn a obnoviteľné zdroje energií. V nasledujúcich rokoch sa očakáva zdvojnásobenie svetového dopytu po rope a zemnom plyne. Z nich získané finálne produkty musia zostať konkurencieschopné.

My v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde čelíme výzvam v oblasti zásobovania elektrickou energiou: Vďaka širokej palete výrobkov a služieb sme technologickým partnerom pre mnohé z najväčších spoločností odvetvia ropného a plynárenského priemyslu. Sme na najdôležitejších trhoch s ropou a zemným plynom a môžeme tak našim zákazníkom ponúknuť globálnu sieť špecialistov v oblasti zásobovania surovinou a dodávok. Táto sieť sídiel sa stará o nemennú kvalitu služieb po celom svete.

Priemyselné odvetvia v oblasti ropného a plynárenského priemyslu