You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Organizácia nákupu v thyssenkrupp rothe erde

Človek nosí košeľu a natiahne ruku. Mapa sveta so sieťou ide z ruky

Máme silnú globálnu stopu - aj v oblasti nákupu Zdroje získavame na trhoch pre trhy. Všetky funkcie nákupu sa nachádzajú na našich hlavných predajných a dodávateľských trhoch  a všetky pôsobia ako jedna tvár voči našim dodávateľom. Všetky činnosti obstarávania sú ohraničené harmonizovanými procesmi a jednou spoločnou štíhlou organizačnou štruktúrou. Učenie sa od našich dodávateľov, zdieľanie osvedčených postupov a neustále testovanie umožňuje našej profesionalite rásť každý deň.

Pri združovaní a rozvoji našich základných komodít žijeme v globálnej organizácii vedúcich nákupcov. V prípade hlavných komodít sú silné a skúsené tímy vedúcich nákupcov zodpovedné za strategické a taktické získavanie zdrojov od prieskumu trhu, vývoja dodávateľa a uvoľnenia dodávateľa až po zadávanie zákaziek a správu zmlúv. Sieť obstarávania skupiny thyssenkrupp používame tiež na zdieľanie odborných znalostí a na dosiahnutie synergie.

> Lead Buyer Management

thyssenkrupp rothe erde dokumenty špecifické pre spoločnosť