You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Staňte sa naším dodávateľom

Dvaja ľudia si podávajú ruky

V spoločnosti thyssenkrupp rothe erde ponúkame strategicky vybraným dodávateľom atraktívne zmluvy, príležitosť spoločne vyvíjať produkty a technológie zamerané na budúcnosť a získať alebo rozšíriť prístup na rastúce trhy. V rámci globálnej siete obstarávania thyssenkrupp ponúkame našim dodávateľom príležitosť stať sa partnermi aj v iných obchodných oblastiach. Očakávame preto presvedčivý výkon a efektivitu. Naše vysoké štandardy v oblasti udržateľnosti, kvality, logistiky, inovácie a nákladovej efektívnosti sú tiež kritériami uvoľňovania pre našich dodávateľov.


Čo by ste mali urobiť, aby ste sa k nám pripojili?

  • Posúďte, či sa vaše firemné portfólio dodávok / služieb zhoduje s komoditami, ktoré dodávame (pozri nižšie).

  • Prečítajte si prosím náš Kódex správania sa dodávateľov, ktorý je každý dodávateľ povinný podpísať a dodržiavať. (Pozri nižšie).

  • Začnite proces registrácie cez náš portál dodávateľov (pozri nižšie).

  • To zahŕňa všeobecné sebahodnotenie, sebahodnotenie riadenia kvality a potvrdenie Kódexu správania sa dodávateľa.

  • Ak vás firemný imidž a vaše produktové portfólio našli náš záujem, začneme s vami kvalifikačný proces. Tento krok bude vyžadovať ďalšie dokumenty, nahranie certifikátov, konkrétne dotazníky a audity. V závislosti od typu skúšobných objednávok komodít alebo  inšpekčných objednávok prvého článku a testov na vykonanie jeho kontroly dokončite proces uvoľnenia dodávateľa a dodávky.

> Komodity, ktoré získavame

> Lead Buyer Management

> Portál dodávateľa