Výskum a vývoj, inovácie

Vzhľadom k vysokej úrovni vertikálnej integrácie sú komponenty veľkých valivých ložísk kruhy, valčeky a gule, ako aj procesy ich výroby a procesy na zabezpečenie kvality tiež predmetom vývoja a optimalizácie. Preto sa prostredníctvom vývoja materiálov dosiahnu optimálne vlastnosti pre príslušnú oblasť použitia. Tento vývoj sa uskutočňuje čiastočne v kooperácii s univerzitami a dodávateľmi. Kontinuálny ďalší vývin a testovanie v skúšobni umožňuje stanoviť špecifickú spôsobilosť veľkých valivých ložísk.