Časová os z rokov 1861-2021 s obrázkami

Už viac ako 160 rokov

presviedčame nielen dobrou kvalitou a spoľahlivými službami, ale aj našou vplyvnou históriou, ktorá sa začala pred takmer 167 rokmi  v roku 1855. Rušná a bohatá história ložísk thyssenkrupp rothe erde sa začala písať založením hute  Paulinenhütte v Dortmunde.

Nasledujúce roky našej spoločnosti sú zaznamenané v najvýznamnejších míľnikoch.