Udržateľnosť v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde

Udržateľnosť

Udržateľnosť je pevnou súčasťou našej podnikovej stratégie: Ako súčasť celosvetovo pôsobiaceho priemyselného koncernu vyvíja spoločnosť thyssenkrupp rothe erde inovatívne produktové riešenia, ktoré zabezpečujú nielen dlhodobé úspechy pre našich klientov, ale sú aj pozitívnym príspevkom ku globálnemu vývoju.

Pozeráme sa dopredu: Pri našich rozhodnutiach sa necháme viesť nielen našimi ekonomickými úvahami, ale vždy do toho zahŕňame aj ekologické a sociálne záležitosti. Chceme vyvíjať vysoko výkonné produkty, aby sa posilnila perspektívnosť našej spoločnosti. Spokojnosť našich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú pre nás tiež dôležité.

Škála tém v oblasti udržateľnosti siaha od rastu, cez vnútornú kontrolu a ľudské práva, až po efektívnosť zdrojov. Využívame kompetentnosť našich inžinierov, aby mohla byť „lepším“ spôsobom splnená celosvetová potreba „väčšieho“ množstva tovarov a služieb.

Technológia a inovácia

V posledných rokoch sme výrazne zvýšili svoje výdavky na výskum a vývoj (V a V). Lebo úlohy výskumu budú účinné iba vtedy, ak umožnia plynulý ďalší rozvoj našich inovačných síl.

Viac sa o tom dozviete na strane Inovácie.