You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Kariéra v Nákupe

 V jednej miestnosti sedí alebo stojí spolu deväť ľudí

 Profesionálny nákup v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde vykonávajú vysoko motivované tímy so zanietením a silnou identifikáciou s našou spoločnosťou a jej produktmi. Očakávame veľa, ale tiež veľa ponúkame.

 Dobré zručnosti, neustále vzdelávanie a odborná príprava, zvedavosť a otvorenosť pre prácu  v medzinárodných a medzifunkčných tímoch spolu s inteligentnými procesmi, s najmodernejšími metódami a nástrojmi pre inovatívne produkty a dodávateľských reťazcoch sú aj pre vás dôležité.

 Ak vaše srdce bije pre nákup, aby vytváralo hodnotu s tímovým duchom, odbornosťou, inšpiratívnou komunikáciou a inováciami, mohli by sme sa spojiť. Objavte výber typických úloh pri obstarávaní, ktoré prezentujú ľudia, zaoberajúci sa nimi každý deň. Naša sieť pre obstarávanie je rozdelená do 11 spoločností so 16 závodmi v 10 krajinách. Staňte sa jeho súčasťou.

> Vstup Kariéra

Objavte výber zo štyroch typických úloh pri obstarávaní, ktoré prezentujú ľudia, ktorí sa nimi zaoberajú každý deň: