You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Skladové zásoby

Zásobovací sklad

Špeciálne ložiská sú vyvíjané podľa požiadaviek zákazníka v úzkej spolupráci s našimi technickými útvarmi. Okrem toho držíme na sklade vybraný sortiment štandardných otočných ložísk.

Úroveň skladových zásob sa udržiava na základe našich skúseností a v závislosti od kolísania dopytu. Najviac skladových položiek je medzi inými z kategórií guľkových otočných ložísk, otočných krúžkov a prírubových ložísk. Vďaka tomu sme schopní pomôcť našim zákazníkom pri realizácii ich projektov s čo možno najrýchlejšími dodávkami.