Veľké valivé ložiská v technike na ťažbu ropy a zemného plynu