You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Axiálne ložiská psl®

Axiálne ložiská psl® sú ideálne hlavne pre prenos jednostranných, t.j. v jednom smere pôsobiacich, axiálnych síl. Radiálne sily nemôžu byť prenášané týmto typom ložísk. Aby guľky pri vysokých otáčkach v dôsledku odstredivých síl neopustili svoju obežnú dráhu, musia byť zaťažené minimálnou axiálnou silou.

Axiálne ložiská psl® sú k dispozícii aj ako axiálne guľkové, valčekové alebo kuželíkové ložiská. Tieto sú ideálne na zachytenie veľkých, obojstranne pôsobiacich axiálnych síl, napríklad ako ložiská pre valcovacie trate v oceliarňach. Používajú sa všade tam, kde je požadovaná vysoká tuhosť ložísk v axiálnom smere. Príkladom je uloženie ložísk v upínacích stoloch pre karuselové obrábacie stroje.

Naše produkty