Rozvalcované krúžky rothe erde®

Vďaka našim viac ako 150-ročným skúsenostiam v oblasti tvárnenia ocele a mechanického obrábania rozvalcované krúžky rothe erde® vynikajú so svojimi špeciálnymi vlastnosťami. Know-how získané v oblasti voľného a zápustkového kovania umožnilo od začiatku perfektne aplikovať technológiu bezšvového valcovania krúžkov, tzv. technológia radiálno-axiálneho rozvalcovania a neustále ju ďalej rozvíjať. Tento výrobný proces ponúka zásadné ekonomické a technické výhody v porovnaní s inými metódami, ako je napríklad výroba z hrubých plechov. Predovšetkým tangenciálny smer vlákien typický pre rozvalcované krúžky, ktorý zabezpečuje izotropné mechanické

  • vlastnosti po celom obvode kruhu. Spoločnosť thyssenkrupp rothe erde ponúka

  • rôznorodé výrobné možnosti vďaka výrobnému rozsahu krúžkov od vonkajšieho priemeru od 300 do 8000 mm.

  • krátke reakčné doby vďaka zásobám najbežnejších materiálov vrátane niektorých hliníkových zliatin v rôznych rozmeroch.

  • zákazková výroba vďaka materiálom vyrobených rôznou metódou: z ingotov, kontinuálnym odlievaním, ESU-elektrotroskovým pretavovaním, kovaním.

  • garantovaná vysoká kvalita produktov vďaka používaniu najmodernejších skúšobných metód.

Popri použitiu vo veľkých otočných ložiskách možno rozvalcované krúžky rothe erde® nájsť vo všetkých priemyselných strojoch, automobilovom priemysle, letectve a kozmonautike, ale aj vo veterných turbínach a strojoch na razenie tunelov. Takáto rozmanitosť je umožnená skutočnosťou, že krúžky sú vyrábané u nás. Skúsenosti získané počas mnohých rokov poskytujú spoločnosti thyssenkrupp rothe erde možnosť odpovedať na všetky súčasné i budúce trhové výzvy.