• Home
  • Janetta Hlaváčová

Janetta Hlaváčová

Žena so šatkou a červenou bundou v továrenskej hale, kniha v ruke
LOGISTIKA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO - colné oddelenie

Moja cesta k  terajšiemu zamestnaniu a práci v spoločnosti orientujúcej sa na ložiskovú výrobu sa formovala od mladosti. Už ako školáčku ma zaujímali  technické výkresy môjho brata. Rozhodla som sa študovať strojársku technológiu a počas štúdia som absolvovala prax vo výrobe ložísk, ktorá ma veľmi zaujala.  Po úspešnom ukončení Strednej priemyselnej školy strojníckej som sa rozhodla ísť týmto smerom a začala som pracovať na ložiskovej výrobe ako kontrolór kvality. Neskôr som sa posunula a bola som zodpovedná za kontrolu vyrábaných meradiel a náradia na ďalšie použitie.  Po rokoch skúseností sa mi naskytla skvelá príležitosť rozšíriť si svoje znalosti a urobiť ďalší dôležitý profesijný posun na oddelenie logistiky a skladového hospodárstva. A tu už 11 rokov  pracujem ako colná deklarantka.

Moje výzvy

Som flexibilný človek a nové výzvy ma neodrádzajú, ale posúvajú dopredu. Pracovať  pre  túto medzinárodnú spoločnosť je stále jednou z nich. Rôzne úlohy robia moju prácu zaujímavou a nestereotypnou. Sú motiváciou a príležitosťou učiť sa stále niečo nové. Rada komunikujem s ľuďmi, čo mi pomáha pri spolupráci s kolegami na expedícii, na oddelení nákupu a predaja, a tiež pri kooperácii s externými spoločnosťami zabezpečujúcimi prepravu,  export, import tovaru a colné záležitosti. V tejto práci  je veľmi dôležité riešiť úlohy operatívne. Napríklad každú zmenu v nariadeniach EÚ musíme aplikovať do colných aj interných procesov a musíme riešiť  požiadavky zákazníkov, tak aby sa ku nim produkt a k nám materiál dostal včas podľa požiadavky.

Môj typický pracovný deň

Ani jeden pracovný deň nie je rovnaký a neriadi sa žiadnym vzorom. Ráno prídem do kancelárie a ako prvý krok  skontrolujem poštu, pozriem, čo je potrebné dokončiť a aké sú nové úlohy. Všetky povinnosti, či už sa  jedná o vývozy alebo o dovozy v rámci EU a aj mimo EU, preclievanie, vystavovanie certifikátov o pôvode riešim a vybavujem podľa priority. Aj keď sa dopredu plánujú nakladanie a vykladanie, nie vždy je možné sa spoľahnúť, či auto dorazí včas, keďže prepravu ovplyvňuje presun áut z colného úradu, počasie, hustota premávky a dopravné špičky. Nie vždy ide všetko tak, ako by som chcela, preto musím byť trpezlivá a ústretová, a tiež schopná prispôsobiť sa náhle sa meniacim podmienkam a okolnostiam.

Náš slogan je „inžinierstvo. zajtra. spolu.” Spolu pre mňa znamená…

… tímová práca a s ňou spojená vízia úspešnej budúcnosti. Spoločná práca, dopĺňanie sa navzájom a spoločný cieľ je prioritou thyssenkrupp rothe erde SLOVAKIA, a.s. Každý z nás prispieva vlastným dielom, svojou prácou a odbornosťou k fungovaniu a napredovaniu našej spoločnosti. Pomáhame si a učíme sa jeden od druhého. V dobrých aj horších časoch sme jeden veľký tím  s pocitom spolupatričnosti všetci na jednej lodi.

Môj zamestnávateľ  - čo sa vám páči na thyssenkrupp rothe erde?

Vážim si na našej spoločnosti thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., že sa pre svojich zamestnancov snaží vytvoriť čo najlepšie a najbezpečnejšie pracovné prostredie, podporuje ich vzdelávanie a profesijný rast. Poskytuje možnosti kultúrneho, športového vyžitia, ponúka zaujímavý sociálny program a nezabúda ani na rodinných príslušníkov. Napriek tomu, že sme vekovo rôznorodý pracovný tím, ako mnohé ďalšie, vieme sa stretnúť aj mimo práce a utužovať tak dobré vzťahy, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie a tvorenie hodnôt  a lojality voči našej spoločnosti.