Správa o skúsenostiach Mustafa Sünger

Moja práca: Zodpovednosť hneď od začiatku

Moja práca: Zodpovednosť hneď od začiatku

Mladý muž s bradou a čiernymi vlasmi, v modrej polokošeli a pracovnom oblečení
učeň v obore strojný mechanik

Už ako dieťa som veľa montoval a postavil som si s mojim otcom vlastnú motokáru.Tým sa u mňa prebudil v ranom veku záujem o remeselné zručnosti. Na odporúčanie priateľov som sa v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde uchádzal o miesto a hneď po maturite som sa začal učiť za strojného mechanika. Ako učeň dostávate hneď od začiatku zodpovedné úlohy. Vyrábame súčiastky pre vlastnú výrobu a nielen pre výukovéúčely. Môžem byť hrdý na to, že mojou prácou prispievam k hotovému produktu.

Moje výzvy

Počas vzdelávanie sa nielen pripravujeme na našu kariéru v povolaní, ale získavame aj možnosť presadzovať vlastné inovatívne myšlienky a záujmy. Napríklad špeciálnou výzvou bola účasť na súťaži „Výskumy mládeže“. Spolu s dvoma učňami som vyvinul automatický systém odstraňovania triesok pre malé oceľové profily, ktorý uľahčuje fyzicky náročnú prácu a šetrí čas. Náš stroj je kompletne nový vynález. Samostatne sme predložili informácie o vynáleze, vykonali hodnotenie rizík a nakreslili sme výkresy. Počas projektu bola mimoriadne dôležitá spolupráca s ostatnými oddeleniami, čo nás v našom projekte povzbudilo a podporovalo. Dnes stroj stojí vo výcvikovej dielni a používa sa takmer každý deň. Veľmi ma teší, že ako učni sme schopní realizovať vzrušujúce projekty a že môžeme prispievať do budúcnosti vlastnými nápadmi. A úspech nie je ojedinelým prípadom. Iba nedávno sme skončili na 2. mieste v ocenení na bezpečnosti práce mládeže.

Vo výukovej dielni spoločnosti thyssenkrupp rothe erde spolupracujeme všetci v tíme a panuje tu pocit spolupatričnosti ako vo veľkej rodine. Som rád, že som súčasťou tohto tímu


Môj typický pracovný deň

Každý deň v učení je iný a prináša nové úlohy. Ráno si od svojho inštruktora vyzdvihnem pracovnú úlohu pre daný deň. Okrem opráv a novej výroby jednotlivých častí sú v dennom programe často špeciálné úlohy. Patrí sem napríklad nezávislé vykonávanie prehliadok závodu pre skupiny návštevníkov a školy. Mimoriadne ma baví dohľad nad stážistmi a pomoc pracovnej skupine žiakov. Rôzne úlohy a oblasti použitia ma motivujú, takže každý deň chodím do práce rád .

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolu." Spolu, to pre mňa znamená…

… spolupatričnosť! Vo výukovej dielni máte pocit, že ste vo veľkej školskej triede. Od začiatku učňovského vzdelávania sa počas všetkých učňovských rokov pripravujeme a pracujeme spolu. To nielen posilňuje pocit tímu, ale vytvára aj priateľstvá. Ako nováčikovia sme boli dobre začlenení do fungujúcej spoločnosti a starší učni nám pomáhali v prípade problémov, ktoré aj ich niekedy možno trápili. Táto súdržnosť je rozhodujúca najmä v projektoch, pretože ako tím môžeme skôr vyriešiť náročné úlohy. Rád by som zdôraznil dobrý vzťah s inštruktormi. Majú vždy pre nás čas vypočuť si nás a sú pri každej príležitosti našimi kontaktnými osobami. Veľmi oceňujem príjemnú pracovnú atmosféru vo výukovej dielni. Jedným z výrazných bodov sú spoločné exkurzie, počas ktorých navštevujeme napríklad iné miesta koncernu a spoznáme miestnych učňov.

Ocenenie a vyhliadky do budúcnosti

Pri výbere môjho učňovského miesta bolo pre mňa dôležité, aby som bol ako učeň rešpektovaný, a aby som položil základ pre svoju budúcnosť. Tieto nároky sú splnené v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde. Počas vyučenia sa ponúka veľa príležitostí pre ďalšie vzdelávanie a postupne sme pripravovaní na budúce výzvy. Od prvého dňa je človek začlenený a hodnotený ako plnohodnotný člen tímu.