• Home
  • Správa o skúsenostiach Ümmet Dogan

Ümmet Dogan

Moja práca: Kvalita, presnosť a starostlivosť

Moja práca: Kvalita, presnosť a starostlivosť

Muž v modrej polokošeli, krátke hnedé vlasy a brada, za ním výrobná hala.
audítor materiálov

Moja cesta k thyssenkrupp prešla mnohými obchádzkami a do spoločnosti som prišiel s cieľom úplnej zmeny kariéry. Ako dieťa som rád vyrábal modely áut a rozoberal elektronické hračky.

Po absolvovaní strednej školy som absolvoval vzdelanie ako stavbár cestnej výstavby a potom som pracoval na staveniskách v rôznych remeselných oblastiach. Z dôvodu zdravotného obmedzenia som nemohol dlhodobo vykonávať svoju profesiu a vo veku 26 rokov som začal rekvalifikáciu ako audítor materiálu. Tento krok bol odvážny a musel som sa úplne preorientovať na inú prácu. Ale už počas prvých mesiacov vzdelávania som vedel, že ma moja práca baví, a že je to pre mňa to správne povolanie. Pochádzam z tejto oblasti a spoločnosť som spoznal počas niekoľkých rekvalifikačných stáží.

Po ukončení rekvalifikácie som využil staré kontakty a sám som požiadal o miesto v spoločnosti thyssenkrupp. Dnes som audítorom materiálov v oblasti zabezpečovania kvality a moju prácu si spájam s pocitom bezpečnosti. Veľmi si vážim svoju pravidelnú prácu!


Stálo to veľa času a vytrvalosti, než som našiel svoje vysnívané povolanie. V spoločnosti thyssenkrupp bol môj odvážny krok odmenený a bola mi ponúknutá úplne nová perspektíva. Som veľmi vďačný za rozmanitosť možností rozvoja a rozličnú podporu.

Moje výzvy

Na začiatku som nemal skúsenosti s kovom. Tento materiál bol pre mňa úplne nový. Najmä na začiatku bolo ťažké rozlíšiť jednotlivé ložiskové krúžky. Avšak človek sa každým dňom naučí niečo nové a v priebehu času získa hlbšie vedomosti o výrobe otočových ložísk. Počas zaškolovania som sa oboznámil s mnohými skúšobnými metódami vrátane ultrazvukových skúšok, penetračných skúšok a magnetických práškových skúšok. Aby som zvolil správnu kontrolnú metódu, musel som spoznať výrobný proces a zohľadniť jeho špeciálne črty. Moja práca je vďaka pestrosti skúšobných metód veľmi rôznorodá. Mimoriadne vzrušujúca bola spoluúčasť pri výrobe nášho ložiska, ktorý je aj v celosvetovom merítku rekordérom. Pri jeho odovzdávaní som vykonával ultrazvukovú kontrolu kruhových segmentov u zákazníka a bol som členom odovzdávacieho tímu. Bola to jedinečná skúsenosť!

Môj typický pracovný deň

Každý deň v mojej práci je iný a neprebieha podľa typického vzoru. Moje pracovisko sa strieda medzi kanceláriou a výrobou, hoci v súčasnosti trávievam viac času pri písacom stole ako predtým. Medzi moje úlohy patrí príprava objednávok a rozdelenie práce pre mojich kolegov vo výrobe. Napriek tomu denne využívam každú príležitosť, aby som skúšky vykonával sám. Ako hlavný inšpektor pre nedeštruktívne skúšky som ústrednou kontaktnou osobou pre jednotlivé postupy a preto som k dispozícii môjmu tímu v prípade akýchkoľvek problémov. Všetky naše skúšobné postupy sú vykonávané ručne a ja starostlivo kontrolujem krúžky, či sa na nich nevyskytujú akékoľvek odchýlky alebo chyby. Moja túžba po neustálom ďalšom rozvoji sa v spoločnosti thyssenkrupp napĺňa. Prostredníctvom seminárov som dokázal rozšíriť svoje odborné vedomosti a dosiahnuť ako skúšobný technik najvyššiu, tretiu úroveň odbornosti. S cieľom udržiavať krok s najnovšími trendami a sledovať ďalší vývoj metód absolvujem v súčasnosti ďalšie vzdelávanie ako audítor Nemeckej spoločnosti pre nedeštruktívne skúšky. Vlastné návrhy na ďalšie vzdelávanie a nápady sú v spoločnosti thyssenkruppe vítané.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolu." Spolu, to pre mňa znamená…

… pocit spolupatričnosti! V našom tíme úzko spolupracujeme a každý v skupine je charakterizovaný ochotou a angažovanosťou. V prípade otázok a problémov môžem mojich kolegovi vždy kontaktovať, navzájom sa všetci podporujeme. Niekedy sa stáva, že sa po audite spoločne poradíme a vyhodnotíme výsledky. V mojom oddelení je rodinná atmosféra a tiež v súkromí sa s mojimi kolegami spolu priatelime. Spoločné návštevy jarmoku a vianočných trhov sa už stali dlhoročnou tradíciou. Cítim sa ako súčasť obrovského tímu. V mojej práci často spolupracujem s inými oddeleniami a konzultujeme o spracovaní objednávok a súčasnom stave výroby.