Tarik Calti

Moja práca: Odbyt – kombinácia rôznych oblastí záujmu

Moja práca: Odbyt – kombinácia rôznych oblastí záujmu

Muž, čierne vlasy, modrá košeľa, čierne okuliare
študent-praktikant v oddelení odbytu

V súlade s predstavami mnohých žiakov a študentov bol výber povolania aj pre mňa dôležitým rozhodnutím v mojom živote. Neistota týkajúca sa zaujímavých oblastí činnosti, spojená s nerozhodnosťou medzi obchodným alebo inžinierskym štúdiom mi pritom dlhodobo spôsobovala bolesti hlavy. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia v oblasti odbytového inžinierstva a praktických skúsenostiach ako študent v závode v thyssenkrupp rothe erde, môžem teraz vyvodiť záver, že som sa správne rozhodol. Odbyt umožňuje kombinovať moje nadšenie pre podnikanie so silným záujmom o technické produkty. Naviac mi výmena názorov so zákazníkmi a zamestnancami na globálnej úrovni v rôznych oblastiach činnosti spôsobuje veľkú radosť.

Moje výzvy

Prechod medzi posluchárňami univerzity a kanceláriou v spoločnosti si vyžaduje vysoký stupeň organizačnej schopnosti a disciplíny. Len efektívnym riadením času je možné optimálne rozdeliť svoje sily a oboje kombinovať. Samozrejme, že sa musí tiež odolať mnohým pokušeniam študentského života. Pokiaľ ide o odbyt, je ďalšou veľkou výzvou prispôsobovanie štruktúr odbytu, ktoré sa v priebehu rokov rozvíjali a pevne zakotvili v dynamických rámcových podmienkach trhu. Realizácia zmien, zohľadňujúca inovatívny vývoj, je často zdĺhavá a namáhavá.

Moja práca ako študenta v závode v thyssenkrupp rothe erde ponúka veľa možností rozvoja. Tiež dopĺňa teoretický obsah, získaný na univerzite prostredníctvom praxe.

Môj typický pracovný deň

Ako študent v závode v oblasti odbytu profitujem z toho, že nie som pevne priradený k žiadnej oblasti úloh. Takže moje rutinné úlohy, ako je vytváranie ponúk alebo spracovávanie objednávkových procesov, sú pravidelne dopĺňane ďalšími úlohami. Zahŕňa to tiež napríklad analýzu údajov o odbyte alebo podporné činnosti pre projekty a zamestnancov. Táto široká škála úloh je pre mňa, ako študenta, veľmi vzácna, pretože mi umožňuje získavať vedomosti z rôznych oblastí odbytu, ktoré majú vysokú hodnotu pre moju profesionálnu kariéru.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together / inžinierstvo. zajtra. spolu." Spolu, to pre mňa znamená…

... v úzkej spolupráci pracovať s funkcionármi zo všetkých oddelení a úrovní hierarchie na dosiahnutie cieľov spoločnosti. Pretože len prostredníctvom spolupôsobenia a silnej výmeny informácií možno úlohy efektívne zvládnuť. Moje osobné „spoločné" momenty“ zažívam u thyssenkrupp rothe erde najmä na základe mne prejavenej dôvery a mne pridelených zodpovedných úloh. Táto pracovná atmosféra mi umožňuje prispieť svojimi vlastnými nápadmi a súčasne sa obohatiť o mnohoročné skúsenosti zamestnancov.

Sebarealizácia, mať zábavu, byť šťastný

Zamestnanie je nevyhnutnou súčasťou života. Preto je pre mňa veľmi dôležité, aby som sa osobne intenzívne pripravil na svoj nástup do zamestnania a aby som sa v tomto smere správne a premyslene rozhodol. Moja práca ako študenta v závode v thyssenkrupp rothe erde mi pritom poskytuje podrobný pohľad na moju budúcu oblasť činnosti a zároveň ponúka množstvo rozvojových príležitostí. Okrem toho dopĺňa teoretický obsah, získaný na univerzite na základe praxe, takže teraz môžem pozitívne hľadieť do budúcnosti.