Správa o skúsenostiach Sven Langner

Moja činnosť

Moja činnosť

Muž v strednom veku s bradou, usmieva sa do kamery, v pozadí prázdne zábery.

V roku 1989 som sa začal učiť za prevádzkového mechanika pre technológie tvárnenia. Po dokončení som prešiel niekoľkými zastávkami v spoločnosti, čo mi umožnilo získať komplexný pohľad na výrobu. Vzhľadom na všestrannosť, ktorú mi umožnilo toto povolanie som sa rozhodol absolovať obor výrobného technika v strojárstve a potom absolvovať obchodné vzdelávanie popri tejto profesii. Vďaka podpore zo strany môjho zamestnávateľa som dokázal získať ďalšie informácie o príprave na prácu a súčasne aj problematiku odbytu. Tiež nasledovalo vzdelanie v oblasti Six Sigma ako Black Belt.

Dnes ako manažér závodu mám nasledujúce úlohy:

  • Plánovanie výroby

  • Analyzovanie procesov, rozpoznávanie a odstraňovanieproblémov

  • Integrácia systematických postupov do prevádzky ako 6S, Six Sigma

  • Poskytovanie pomoci vo výrobe, práca na riešeniach problémov

  • Podieľanie sa na vyvoji nových produktov

  • Spoluplánovanie nových výrobných liniek

  • Spolupráca s ľuďmi

Film "Pán prsteňov" nadobúda ďalší význam, keď vidíte, ako môžeme vyrobiť bezšvové valcované krúžky až do vonkajšieho priemeru 8 000 milimetrov a kusovej hmotnosti 30 ton. Každý deň ma očakávajú nové požiadavky, ktoré robia toto povolanie vzrušujúcim a zaujímavým.

Moja výzva

Náš produkt je všestranný. Rôzne požiadavky robia každodennú rutinu vzrušujúcou. Pre mňa je obrovskou výzvou uvádzanie teórie do praxe. Zosúlaďovanie prekážok, názorov a očakávaní s kolegami a vedúcimi pracovníkmi tak, aby bol zákazník spokojný. V súčasnosti plánujeme novú výrobnú jednotku (6000-tonový lis s ohrievacími a dohrievacími pecami), čo si vyžiada technické diskusie s príslušnými spoločnosťami.

Môj typický pracovný deň

Po rannom pozdrave skontrolujem, či došlo k odchýlkam v plánovaní výroby prostredníctvom výmeny informácií medzi rezárňou a valcovňou. Neexistuje žiadny typický postup. V závislosti od úlohy alebo problému mojim miestom činnosti je kancelária alebo prevádzka. Stroje sa musia rozplánovať týždenne, niekedy aj denne. Preto je dôležitá výmena informácií s manažementom výroby, aby objednávky mohli byť vyrobené presne. Výmena informácií sa uskutočňuje aj s inými oddeleniami. Na tento účel sa konajú pracovné porady. Okrem toho pripravujem praktikantov na skúšky a rozširujem ich znalosti.

Náš slogan je „engineering.tomorrow.together.“ Spolu, to pre mňa znamená…

... že navzájom zdieľame naše skúsenosti v závode tak, aby každý mohol mať prospech z vedomostí iných. Dôležitá je výmena nápadov a inovácií, aby každý mohol vždy zažívať niečo nové.

Seabarealizovanie, mať zábavu, byť šťastný

Pre mňa je dôležité, aby to, čo robím, ma i naďalej bavilo. Spolupráca s miestnym tímom je pre mňa veľmi dôležitá. Pracujeme s rôznymi ľuďmi a kultúrami, čo nemôže fungovať bez pocitu spolupatričnosti. Pritom je veľmi dôležité vzájomné rešpektovanie. Je pre mňa dôležité vidieť, ako sa rozvíjajú jednotliví praktikanti.