Správa o skúsenostiach Simon Böhmer

Moja práca: Programovanie impozantných strojov

Moja práca: Programovanie impozantných strojov

Mladý muž v pracovnom odeve a modrej polokošeli stojí opretý o stroj.
učeň v obore mechanik trieskového obrábania

Na odporúčanie priateľov som sa uchádzal o zamestanie hneď po absolvovaní strednej školy v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde. Mojim snom v detstve bolo pracovať ako rušňovodič. Práve preto som absolvoval svoju prvú stáž v železničnej spoločnosti. Stáž sa však vyvíjala úplne iným smerom: Namiesto toho, aby som poznal bližšie prácu rušňovodiča, ma viac oslovila práca mechanika pre trieskové obrábanie a tak som si našiel svoje povolanie. Ešte aj počas školy som absolvoval nejaké technické predmetya často som v mojom voľnom čase pracoval na mojej modelárskej železnici. Na začiatku môjho učenia som prvýkrát skúsil prácu na veľkom stroji. Obsluha a písanie vlastných programov pre CNC stroje bolo pre mňa niečo úplne nové. Už v priebehu zaúčania preberáme ako učni veľa zodpovednosti a sme samostatne zodpovední za výrobu na našich strojoch.

Moje výzvy

Vo výukovej dielni čelíme každodenne novým výzvam a nikdy sa nenudíme. Iba nedávno sme spoločne s technickou univerzitou zrealizovali projekt, pre ktorý sme vyrobili časti z hliníka pre vrtuľové lietadlo. Prototyp lietadla sa teraz používa na seminároch na vysokej škole a študenti môžu uplatniť svoje teoretické znalosti priamo na lietadle. Spolupráca medzi výskumom a praxou je pre našich učňov nielen rozmanitá a vzrušujúca, ale tiež zdôrazňuje orientáciu na inovácie v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde. Dôraz sa kladie na bezpečnosť pri práci a my učni spoznáme vysoké štandardy bezpečnosti hneď od začiatku. Pred použitím nového stroja sa uskutoční bezpečnostné školenie a zúčastňujeme sa tiež pravidelných školení. Najvyššou prioritou je tu bezpečnosť a spokojnosť zamestnancov.

Vybavenie vo výukovej dielni je jedinečné a na najvyššej technologickej úrovni. Učíme sa na moderných strojoch a pracujeme s kvalitnými nástrojmi. Spoločnosť thyssenkrupp rothe erde sa skutočne stará o vzdelávanie mladých ľudí.

Môj typický pracovný deň

Každé ráno začína spustením stroja. Vo výukovej dielni sa striedame na strojoch v niekoľko týždňových intervaloch. Ak mám k dispozícii výkresy pre aktuálnu zákazku, vyzdvihnem si materiál zo zásobníka. Po upnutí obrobku do stroja napíšem program. Po dokončení opracovania vykonávam samostatne konečnú kontrolu. Mojim každodenným spoločníkom je kniha s tabuľkami, s ktorou určujem údaje o obrábaní príslušného dielu. Podľa hodnoty úberu v tabuľkách musím vypočítať otáčky a posun. Skúšobné postupy pri zaistení kvality považujem za mimoriadne vzrušujúce. Materiál sa pred a po spracovaní preverí, aby spĺňal vysoké štandardy kvality. Na zistenie prípadných trhlín vo výrobku vykonáme napríklad ultrazvukovú skúšku. Taktiež kontrolujeme drsnosť povrchu. Nepretržité dokumentovanie pracovných krokov je veľmi dôležitá, aby bolo v prípade potreby možné spätne dosledovať postup výroby. Dôraz sa kladie na vzdelávanie a ďalší rozvoj učňov. Na seminári o poslaní spoločnosti sme soznali ciele a stratégiu spoločnosti thyssenkrupp rothe erde a ako tím sme vyriešili puzzle o hlavných zásadách riadenia.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolou." Spolu, to pre mňa znamená…

… byť spolu! Hoci každý z nás pracuje na inom stroji, len spolu dokážeme úspešne dokončiť zložité zákazky. S mnohýmiučňami som sa tiež spriatelil i v súkromí a spoločne robíme veľa aktivít v našom voľnom čase. Už od spoločného úvodného sústredenia dbáme na to, aby sme spoločne zrástli do tímu. Počas výletu do skanzenu sme sa navzájom lepšie spoznali. Vrcholným bodom je každoročný vianočný večierok učňov, na ktorom sa zúčastnia všetci učni spoločne s inštruktormi. Okrem toho, že pracujeme na strojoch sami, taktiež zaúčame nových učňov alebo predvádzame študentom, ako systémy fungujú. Inštruktorov môžeme kedykoľvek osloviť a vždy nám poradia s našimi problémami. Som rád, že môžem dokončiť svoje vzdelanie v takom príjemnom prostredí.

Pocit kolektívnosti a akceptácie

V mojom vzdelávaní si užívam veľa slobody a preberám zodpovednosť za plánovanie a výrobu. Tím učňov sa navzájom podporuje a vybudovali sme silný kolektív. Pocit spolupatričnosti je možné jasne cítiť na celej výukovej dielni.