Správa o skúsenostiach Lisa-Marie Winklehorst

Moja práca: „Posledný dotyk“

Moja práca: „Posledný dotyk“

Dievča s modrou polokošeľou thyssenkrupp, krátke hnedé vlasy
operátorka trieskového obrábania

Už ako dieťa som mala rada ručné práce a spolu s mojím starým otcom som vyrezávala z dreva rôzne veci. Počas posledného roka na odbornej škole bol môj technický záujem ešte viac podporený absolvovaním strojárskeho kurzu pre pokročilých a trojtýždňovej stáže a otvoreného dňa pre dievčatá v strojárskom podniku. Hneď po maturite na odbornej technickej škole som sa uchádzala o miesto v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde. Už pri prehliadke závodu v deň pracovného pohovoru, som bola ohromená výrobnými halami. Pokiaľ som nezačala so zaškolovaním na pozíciu operátorky trieskového obrábania som nemusela pracovať s kovom, len som sa musela oboznámiť s jednotlivými krokmi procesu opracovania. Po ukončení zaškolovania teraz pracujem ako brusička pre konečné operácie. Našim krúžkom tak udeľujem posledný dotyk.

Moje výzvy

S novými výzvami som konfrontovaná každý deň. Pre každý krúžok musím vybrať správny brúsny kotúč a cez dotykovú obrazovku zadať hodnoty vypočítané na základe výkresu. Pre každú zákazku sú napísané jednotlivé programy a kroky opracovania sa navzájom veľmi odlišujú. Medzitým meriam a kontrolujem obrobky a dbám na to, aby boli dodržané predpísané tolerancie. Tu je potrebná veľmi precízna práca. Na mojom veľkom stroji je mimoriadne ťažká výmena brúsneho kotúča. Kotúče sú veľmi ťažké, takže mi občas chýba sila na manpuláciu s nimi. V týchto situáciách sa však vždy môžem spoľahnúť na pomoc od mojich kolegov.

Už v škole som sa zaujímala o techniku a zložité stroje. Dnes som hrdá na to, že v mojej výrobnej hale som jediná žena, ktorá môže ovládať najväčší stroj.

Môj typický pracovný deň

Každý deň je iný. V zásade spracovávam zákazky jednu po druhej, avšak občas je potrebné zaradiť do poradia iné dôležité a naliehavé úlohy. To si vyžaduje flexibilitu celého tímu. Mojou hlavnou úlohou je brúsenie povrchu ložiska, ako aj radiálnych a axiálnych obežných dráh, na ktorých sa odvaľujú valčekové telieska ložiska. V minulom roku som začala ďalšie vzdelávanie ako technička, aby som si rozšírila svoje vedomosti v oblasti konštrukcie a strojného inžinierstva a kvalifikovala sa pre ďalšie oblasti nasadenia. V spoločnosti thyssenkrupp rothe erde dostávam možnosť urobiť ďalší krok v mojom osobnom rozvoji a zabezpečiť si prácu účasťou na vyučovaní vo večernej škole. Som veľmi vďačná za flexibilitu a podporu.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together / inžinierstvo. zajtra. spolu." Spolu, to pre mňa znamená…

… ochotu pomôcť! V situáciách, kde mi ako žene chýba sila, mi moji kolegovia radi pomôžu. V mnohých momentoch je veľmi dôležitá vzájomná výmena informácií. Napríklad na základe odbornej diskusie sme vyriešili problém pri opracovaní segmentového kruhu. Na základe spoločných úvah a rôznych impulzov sme boli schopní rýchlo odstrániť ťažkosti. V spoločných prestávkach sa denne tiež posilňuje pocit spolupatričnosti. Vrcholom môjho času v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde bola Balakova cesta krátko po mojom vyučení. Najlepší učni roka sa môžu zúčastniť jednotýždňovej exkurzie do zahraničnej dcérskej spoločnosti. Okrem prehliadky výrobnej prevádzky a návštevy miestnej odbornej školy boli pripravené rôzne voľnočasové aktivity, ako napríklad bowlingový večer. V spoločnosti thyssenkrupp rothe erde sa dobrý výkon nielen podporuje, ale je aj odmenený. Bol to zaujímavý a pestrý týždeň, na ktorý nezabudnem.

Spokojnosť a akceptovanie

Je pre mňa dôležité, aby ma moja práca bavila a aby som bola akceptovaná. V spoločnosti thyssenkrupp rothe erde mám šancu vyskúšať si rôzne pracovné postupy a samostatne premýšľať o procesoch. Spoločnosť a moja práca sú pre mňa výzvou a výukové kurzy som tiež odporučila v mojom okruhu priateľov. Dobrá priateľka nasledovala moje odporúčania a začala sa tiež vzdelávať v tomto roku v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde.