Správa o skúsenostiach Lena Maria Senges

Moja práca: Veľké stroje a remeselnícka zručnosť

Moja práca: Veľké stroje a remeselnícka zručnosť

Mladá žena v továrni, oblečená v ochrannej výstroji, sa usmieva do kamery
učnica v odbore strojný mechanik

V minulosti som často pomáhala môjmu otcovi v garáži a s ním opravovala autá. Už ako tínedžerka som vedela, že chcem pracovať v tradičných remeslách. Moja cesta však neviedla priamo ku spoločnosti thyssenkrupp Bearings. Po maturite som sa najskôr začala učiť za automechaničku. Rýchlo som však spoznala, že moja vášeň sa neobmedzuje len na opravu áut. Chcela som rozmýšľať vo väčších rozmeroch a učiť sa v rôznych oblastiach. Už počas pracovného pohovoru som nadobudla pozitívny dojem a presvedčila ma príjemná nálada. Keď ma prijali do thyssenkrupp Bearings, splnil sa môj dlhoročný sen. Som rada, že som urobila tento krok a že som dnes súčasťou veľkého koncernu.

Moje výzvy

Ohromila ma práca s mnohými rozličnými sústruhmi a frézovacími strojmi. Predtým som nemala žiadne skúsenosti, čo sa týka manipulácie so samočinnými strojmi a musela som sa naučiť všetko od začiatku. Keď mám nejaké otázky, tak vždy môžem počítať s pomocou iných učňov. Inštruktori kladú veľký dôraz na spoznanie čo najväčšieho množstva rôznych procesov a na spoluprácu pri špeciálnych úlohách. Najmä v kusovej výrobe sa od nás vyžadujú špecifické zručnosti, ktoré sa musíme naučiť. Zároveň nám inštruktori poskytujú dostatočnú slobodu na to, aby sme si sami vyskúšali pracovné kroky. Už počas učňovskej prípravy sa naučíme oceniť medzinárodnú orientáciu a máme možnosť získavať jazykové znalosti špecifické pre daný odbor v kurze anglického jazyka.

Ako ženu ma skutočne motivuje učiť sa v typicky mužskej profesii. V spoločnosti thyssenkrupp rothe erde je integrácia a ocenenie v rámci tímu samozrejmosťou už od prvého dňa. Každodenné poskytovanie rovnakých príležitosti je tu dlhoročnou tradíciou.

Môj typický pracovný deň

Vo výukovej dielni si každodenne osvojujeme nové zručnosti a pracujeme na rôznych objednávkach na ďalšie spracovanie v závode. Pritom sa dôraz kladie na zodpovednosť a flexibilitu. Zvlášť ma baví, keď môžem odovzdať získané vedomosti napríklad pri sprevádzaní stážistov a pracovnej skupiny žiakov, ako aj pri odbornej príprave nových učňov. Tiež sprevádzanie na odborných veľtrhoch je skvelou príležitosťou na nadobúdanie osobných skúseností v rámci diskusie so študentmi. Rád by som zdôraznila, že spoločnosť sa stará o zdravie svojich zamestnancov. Preto všetci učni navštevujú denný týždenný kurz cvičení na posilnenie chrbtice. Okrem toho sa každoročne zúčastňujeme na viacdenných zdravotných seminároch, v ktorých získame tipy na zdravú výživu. Pri vyučení v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde sa jednoducho myslí na všetko a cítim sa úplne v pohode.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolu." Spolu, to pre mňa znamená…

… začlenenie sa do skupiny! Vo výukovej dielni sa náš tím skladá z učňov s rôznymi predošlými znalosťami a kvalifikáciou. Napriek tomu vždy konáme spoločne. Ako zástupca odborov na dielni som sama kontaktnou osobou a zastupujem záujmy učňov. Spolupatričnosť sa prejavuje tiež v príprave na skúšku, pretože spolu diskutujeme o riešeniach cvičení a vzájomne sa podporujeme pri otázkach a nejasnostiach. Spoločné učenie sa v skupine podporuje moju motiváciu a navyše ma povzbudzuje. Inštruktori nás pripravujú aj počas pracovného času na praktické a teoretické skúšky. Veľmi dobré výsledky pri skúškach ukazujú, že koncept vzdelávania funguje. Som veľmi vďačná za takúto komplexnú podporu.

Uznanie a individuálny postup

Spoločnosť hyssenkrupp rothe erde nebráni v kariérnom postupe žien. Ženy majú možnosť získať uznanie a ocenenie. Mojím vzdelaním kladiem základy môjho ďalšieho rozvoja a presadzujem moju vášeň pre remeselné zručnosti. Takéto vzdelanie môžem len každému odporučiť. Je to nepopísateľne poučný čas, ktorý by som nechcela premeškať.