Harun Kuz

Moja práca: Dať ložisku tvar

Moja práca: Dať ložisku tvar

Muž s čiernymi vlasmi, tmavomodrá košeľa, opretý o valčekové ložisko s veľkým priemerom.
Zamestnanec v konštrukcii

Rotácia cez rôzne oddelenia, ale najmä tzv. „fáza v montérkach" vo výrobe boli skutočnou výzvou pri vstupe do zamestnania. Mohol som prejsť cez celý reťazec činností pri výrobe ložísk a vyskúšať si ich tak z prvej ruky. To mi neskôr pomohlo pri príprave výrobnej dokumentácie dokumenty, pretože som nadobudol cit pre aspekty a detaily konštrukcie dôležité pre fázu technickej realizácie. Po úvodnej fáze sme začali pracovať na určených oddeleniach: S rastúcimi požiadavkami som bol začlenený do oblastí s vlastnou zodpovednosťou.

Samozrejme, bohaté skúsenosti kolegov pri riešení problémov boli mimoriadne dôležité. Najmä v období zapracovávania je výmena informácií so skúsenými kolegami alfou i omegou. Centrálnou súčasťou môjho programu stážistu je tiež zaškolovanie pre 3D CAD navrhovanie. V malej skupine sme si dokázali osvojiť pre nás potrebné metódy a spoločne rozspracovať prvé úlohy. Jedno s druhým, táto úvodná fáza bola výnimočne prínosnou pre nadobudnutie množstva skúseností!


Už na začiatku štúdia som si uvedomil, že môj záujem a moje silné stránky sú spojené s vývojom a konštrukciou. Z tohto dôvodu som sa po ukončení magisterského štúdia v odbore strojárstva rozhodol pre špecifický program pre stážistov v thyssenkrupp rothe erde v oddelení konštrukcie.

Moje výzvy

Veľkou výzvou je, že mnohé technické detaily boli už v konštrukcii zadefinované a pevne stanovené. Po celý čas sa musí zachovať prehľad jednotlivých súčastí a komponentov, pretože všetko, čo sa v konštrukcii - a teda aj v technickom výkrese - nezoberie do úvahy, sa neskôr vo výrobe nevyrobí. Aj aspekt nákladov má dôležitú úlohu. V tomto prípade je dôležitá komunikácia a koordinácia s ostatnými oddeleniami v celom reťazci. Navyše ako konštruktér si musím vyvinúť cit na detaily, pretože aj keď vyrábame valivé ložiská veľkých rozmerov, veľa vecí sa pohybuje v milimetrovom merítku.

Môj typický pracovný deň

Na začiatku dňa skontrolujem nové emaily a skontrolujem prehľad objednávok s termínovými prioritami. Následne sa spracovávajú objednávky zákazníkov z celého sveta. K tomu patrí príprava 3D CAD modelov a vytvorenie výrobných výkresov a kusovníkov pre výrobu. V závislosti od prípadu použitia a typu ložiska existujú rôzne kritériá, ktoré sa musia dodržiavať. Súčasne je potrebné dodržiavať a implementovať špecifikácie zákazníka. Z tohto dôvodu je pri každom spracovaní súčasťou procesu aj pohľad do podkladov od zákazníka a vytvorenie profilu pre každé ložisko.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolu." Spolu, to pre mňa znamená…

… spoločne ako súčasť celého súkolia zvládnuť úlohy do budúcnosti. V súlade s našim sloganom „we are thyssenkrupp/my sme thyssenkrupp“.

Uvedomiť si vlastný potenciál, mať zábavu a byť štastný

Okrem toho, že ma baví technológia, je pre mňa dôležitá kolegiálna a priateľská pracovná atmosféra. To veľmi oceňujem v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde a v našom tíme. Pred mojím nástupom ako stážista som si nikdy neuvedomoval, v koľkých strojoch a zariadeniach sa používajú (naše) veľkorozmerné valivé ložiská. Keď cestujem autom z práce domov a vidím veternú turbínu alebo bager a myslím na to, že kde všade sú naše ložiská zabudované, ma táto myšlienka robí pyšným.