Správa o skúsenostiach Julia Neumann

Obchádzkou k vysnívanému vzdelaniu

Obchádzkou k vysnívanému vzdelaniu

Žena v červenej blúzke, okuliaroch a svetlohnedých vlasoch
praktikantka v odbore priemyselná úradníčka

Po maturite som začal študovať ekonómiu. Rýchlo som si uvedomila, že to nie je pre mňa ta správna cesta. Chýbal mi praktický pohľad na skutočný pracovný život. Po určitom prieskume bolo jasné, že by som chcela absolovať vzdelanie ako priemyselný úradník vo veľkej medzinárodnej priemyselnej spoločnosti. Toto vzdelanie mi dáva príležitosť zoznámiť sa s mnohými oblasťami spoločnosti. A môžem otestovať, ktorá oblasť mi vyhovuje najlepšie. Toto všetko mi ponúka thyssenkrupp rothe erde.

Moje výzvy

Každý deň sa stretávam s novými výzvami. Či už ide o prvý rozhovor so zákazníkom v angličtine alebo o spoluprácu s inými zamestnancami - niekedy ide tiež o kolegov zo zahraničia. Približne každé tri až štyri mesiace ma očakávajú nové vzrušujúce úlohy, pretože prichádza odkaz prejsť do nového oddelenia v našej spoločnosti, napríklad do expedície, marketingu, osobného oddelenia alebo odbytu. Tam sa rýchlo stanete súčasťou tímu a získate svoje vlastné úlohy alebo menšie projekty, na ktorých môžete pracovať nezávisle. Nie som len praktikant, ale zároveň aj kolegyňa.

Už na začiatku mi bolo jasné, že by som rada chcela pracovať v priemysle, pretože ma obchodná oblasť baví, ale praktické a technické aspekty sa niekedy nestretnú.

Môj typický pracovný deň

Môj pracovný deň zvyčajne začína pri mojom písacom stole. Skontrolujem svoje e-maily a prejednám všetko s mojím inštruktorom zo súčasného oddelenia. Naplánujeme si celý deň a začnem pracovať. Napríklad v oblasti odbytu mojou úlohou bolo vytvárať cenové ponuky pre našich zákazníkov a spracovávať objednávky.

V osobnom oddelení som zodpovedala za dohľad nad procesom podávania žiadostí pre učňov. Vykonávala som náborové pohovory a pripravovala dni výberu, na ktorých sa môžu počas vzdelania zúčastňovať všetci učni z oblasti obchodu. Zoznámenie sa s procesom výberu z druhej strany je aj pripomenutím toho, čo ste už osobne dosiahli a na čo môžete byť hrdí.

Keď náhodou nie som pohltená bežnou kancelárskou činnosťou vždy existujú rôzne projekty na ktorých sa podieľam, ako napríklad projekt prehliadky závodu, zdravotné workshopy, sociálny projekt, návšteva nášho závodu v Lippstadte alebo návšteva veľkej oceliarne v Duisburgu. U nás nikdy nie je nuda.

Na konci praxe s podporou spoločnosti je možnosť zúčastniť sa kurzu ICC na prípravu na záverečnú skúšku. Tiež interne sa pripravujeme aj na ústnu skúšku s pomocou inštruktorov. Okrem našich školiteľov tiež pozývame učňov z druhého ročníka učňovskej prípravy, aby sme im poskytli možnosť zoznámiť sa s problematikou. Okrem toho nám pre našu skúšku pomôže ich vlastný pohľad a veľa otázok položených z ich strany.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolu." Spolu, to pre mňa znamená…

… že v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde nie je nikto jedným z mnohých, ale je súčasťou rodiny. Už pri mojej prvej návšteve tu v spoločnosti som sa cítila veľmi dobre a bola som vítaná. A to je presne to, čo robí spoločnosť zvláštnou. Hneď od začiatku som sa cítila ako súčasť tímu. Ako súčasť koncernu thyssenkrupp je spoločnosť rothe erde globálnou spoločnosťou, ktorá cez to všetko dodáva pocit rodinného podniku. Keď prechádzate cez haly a budovy spoločnosti stretávate ľudí ktorých poznáte. Ako praktikant ste totiž spoznali množstvo ľudí a vždy môžete profitovať z kontaktov, ktoré ste získali aj pri práci v budúcich oddeleniach. Taktiež vás mnohí spoznali a ak máte otázku na nejakú oblasť, hneď viete, na koho sa máte obrátiť.

Výhľad do budúcnosti

V spoločnosti thyssenkrupp rothe erde sa mi veľmi páči. Dokonca tak dobre, že by som rada pokračovala v štúdiu po ukončení vyučenia, aby som rozvíjala svoje vedomosti a zručnosti. Vzdelávanie všetkých zamestnancov je tu veľmi dôležité. Ak máte záujem, dostanete okrem možnosti pokračovať po praxi vo vzdelávaní s finančnou podporou spoločnosti. Napríklad štúdiom popri zamestnaní alebo nejakou inou formou vzdelávania. Veľa bývalých praktikantov už využilo túto príležitosť a dúfam, že aj ja budem čoskoro patriť k nim.