• Spoločnosť

thyssenkrupp rothe erde - To sme my.

thyssenkrupp rothe erde
To sme my. tk-play
tk-play

  • To sme my.

Takto ste nás ešte nikdy nevideli: Film, ktorý ukazuje, akí sme, čo robíme a ako to robíme.

Naše podnikanie: Obchodné úseky spoločnosti thyssenkrupp

Components Technology

thyssenkrupp rothe erde

Spoločnosť thyssenkrupp rothe erde je obchodnou jednotkou (business unit) v rámci spoločnosti thyssenkrupp AG a patrí do oblasti Business Area Components Technnology. Máme 11 spoločností so 15 závodmi v 10 krajinách. Takto pracujeme ruka v ruke, aby sme našim zákazníkom po celom svete mohli ponúkať vždy inovatívne riešenia.

Components Technology

Components Technology

produkuje high-tech komponenty pre automobilový priemysel a strojárstvo. V automobilovom sektore siaha sortiment produktov od vačkových hriadeľov, cez kľukové hriadele, systémy riadenia a tlmičov, až po pružiny a stabilizátory, ako aj montáž modulov náprav. V priemyselnom sektore dodáva úsek Components Technology komponenty pre stavebné stroje, veterné elektrárne a celý rad aplikácií vo všeobecnom strojárstve.

tk-play

Koncern ThyssenKrupp

Naše obchodné aktivity sú spojené so šiestimi oblasťami obchodnej činnosti: Components Technology (technológia výroby komponentov), Elevator Technology (technológia výťahov), Industrial Solution (priemyselné riešenia), Materials Services (materiálové služby), Steel Europe (oceľ v Európe) a Steel Americas (oceľ v Amerike). Oblasti obchodnej činnosti sa členia na obchodné jednotky a prevádzkové jednotky. 471 dcérskych spoločností ako aj 25 pobočiek s účasťou, ktoré sú ohodnotené ekvivalenčnou metódou, je zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky. Pritom konsolidujeme spoločnosti zo 78 krajín.

Inžinierstvo. Zajtrajšok. Spoločne
Tri slová, ktoré popisujú, akí sme, čo robíme a ako to robíme.

Inžinierstvo

Inžinierstvo

... je súčasťou našej identity. Popisuje spôsob, ako myslíme. V továrni, v kancelárii, v každom sídle na svete. To znamená, že vyvíjame riešenia pre našich zákazníkov – malých i veľkých, dnes a zajtra. Ako diverzifikovaný priemyselný koncern dodávame včas spoľahlivé produkty, služby a riešenia najvyššej kvality a za presvedčivého pomeru ceny a výkonu v oblasti mechaniky, výstavby zariadení a materiálov. Poznáme našich zákazníkov a ich trhy. Investujeme do relevantných technologických inovácií a vďaka tomu robíme svet o trochu lepší. Sme spoľahlivým partnerom – to je náš prísľub.

zajtrajšok

zajtrajšok

Písali sme o 200 rokoch priemyselnej histórie. Z toho čerpáme silu a kompetenciu. Ale veľká minulosť nestačí, aby sme stačili na výzvy budúcnosti. Preto už dnes myslíme na to, akí chceme byť zajtra. A my dnes vieme, čo svet zajtrajška a naši zákazníci budú potrebovať. Vyvíjame udržateľné riešenia, ktoré budú spĺňať budúce požiadavky. Zlepšujeme to, čo už funguje. A my zásadne meníme priemysel, keď chceme ľuďom uľahčiť život a našim zákazníkom poskytnúť konkurenčnú výhodu.

spoločne

spoločne

Delíme sa o svoje znalosti, spájame ich a vytvárame z toho niečo nové – cez spoločnosti, priemysel a krajiny. Naše obchody profitujú z toho, že my myslíme a pracujeme v rámci koncernu, prekračujúc pôsobnosť daných oblastí. „Spoločne“ to je prísľub, ktorý dávame našim zákazníkom, našim partnerským podnikom a aj sami sebe. Dôverujeme a sme dôveryhodní. Sme tím. Pracujeme spoločne. Učíme sa od seba navzájom a ďalej sa rozvíjame spoločne. Pretože: Skutočne veľké ciele je možné dosiahnuť iba spoločne.