Vežička panvy s otočné ložiská  nakreslená modrou farbou.