Riešenia pre stavebníctvo

Odvetvia v oblasti stavebníctva a infraštruktúry

Stavebníctvo a infraštruktúra

Technika motorových vozidiel

Ako flexibilní nositelia nákladnej dopravy sú nákladné vozidlá nosným pilierom globálnej logistiky. Rastúci dopyt po prepravných kapacitách pomáhajú zvládať stále väčšie transporty. Pre výrobcov návesov a prívesov to so sebou prináša osobitné výzvy. Vzhľadom na úzke ulice našich miest musia byť tieto prepravné vozidlá mimoriadne pohyblivé.

Technológia na razenie tunelov

Vŕtacie stroje na stavbu tunelov (TBM) sa používajú v dopravných a infraštruktúrnych projektoch. Patria k nim okrem stavby tunelov pre metro, železničných a cestných tunelov aj tunely určené na zásobovanie vodou a kanalizáciu. Hlavné oblasti použitia v strojoch sú ložiská vŕtacích hláv, nazývané aj hlavné ložiská.

Žeriavy a zdvíhacie zariadenia

Žeriavy majú centrálnu funkciu, pokiaľ ide o bezpečnú prepravu tovaru a osôb po stále náročnejších trasách. Tu platí zásada: Väčšie, vyššie, rýchlejšie a ďalej. Pritom tu nehrá žiadnu úlohu to, či sa buduje veterná elektráreň na šírom mori, efektívne nakladá na lode a vykladá z lodí, alebo má mrakodrap dosiahnuť nové výškové rekordy.

Stavebné stroje

V záujme dokončenia stavebných projektov v čo najkratšom čase sú neodmysliteľné stroje, ako sú zemné vrtné súpravy, autá s vyklápacou korbou, rameno čerpadla betónu, vibračné valce, ložiská kolies a otočné ložiská. Veľké valčekové ložiská rothe erde® od spoločnosti thyssenkrupp rothe erde sú vyvinuté tak, aby odolali tvrdým podmienkam použitia na stavbách po celom svete.

Bagre

Vo všetkých oblastiach, kde je potrebné premiestňovanie zeminy, uskutočňujú spoľahlivo svoju prácu bagre. Počnúc od záhradníctva a terénnych úprav, cez výstavbu ciest a domov až po práce v bani patria bagre k spoľahlivým pomocníkom.