Stroj na odstraňovanie sadrokartónových dosiek

Odvetvia v oblasti prepravnej a ťažobnej techniky

Preprava a ťažobná technika

Technológia na razenie tunelov

Stavebné zariadenie počas výstavby tunelaStavebné zariadenie počas výstavby tunela
Vŕtacie stroje na stavbu tunelov (TBM) sa používajú v dopravných a infraštruktúrnych projektoch. Patria k nim okrem stavby tunelov pre metro, železničných a cestných tunelov aj tunely určené na zásobovanie vodou a kanalizáciu. Hlavné oblasti použitia v strojoch sú ložiská vŕtacích hláv, nazývané aj hlavné ložiská. V závislosti od tvrdosti horniny spoločnosť thyssenkrupp Bearings spolu s výrobcom strojov vyvinula pre každý jednotlivý prípad optimálne ložisko vŕtacej hlavy. K nášmu rozsahu patria aj ložiská pre razacie stroje. Tie sa používajú okrem iného v baníctve. Ložiská pre mikro stroje a vertikálne vŕtacie stroje sú k dispozícii ako doplnok.

Použitie v námorníctve

Turbína v zlatej farbeTurbína v zlatej farbe
Veľké valivé ložiská spoločnosti thyssenkrupp Bearings sú maximálne uznávané v priemysle na mori. Už veľa dekád sú používané v žeriavoch, ložiskách kormidla, hriadeľoch lodných vrtúľ a pri ďalších použitiach na mori.

Zariadenia na skrývkové práce a ťažné zariadenia

Demolačné zariadenia vo výstavbeDemolačné zariadenia vo výstavbe
Technika na skrývkové práce a ťažobná technika sa zaoberá riešeniami v oblasti ťažby sypkých materiálov, ako je uhlie, piesok, ruda alebo obilie. Spoľahlivé a výkonné ložiská sú tu základným predpokladom, lebo ťažba sa zvyčajne vykonáva za sťažených poveternostných podmienok a často na odľahlých miestach. Vplyvy, ako sú búrky, zemetrasenia alebo extrémne teploty, vystavujú ložiská ťažkým zaťaženiam. To platí aj pre tesniaci systém. Tieto vplyvy treba zohľadniť už pri dimenzovaní.

Technika na ťažbu ropy a plynu

Spoločnosť thyssenkrupp Bearings vyvíja a produkuje špeciálne veľké valivé ložiská s obrovskými priemermi až do 18 metrov pre mobilné výrobné, skladovacie a nakladacie jednotky používané pri ťažbe ropy. Vďaka širokej palete výrobkov a služieb sme technologickým partnerom pre mnohé z najväčších spoločností v odvetví ropného a plynárenského priemyslu.

Bagre

Kamión na moste pri západe slnkaKamión na moste pri západe slnka
Vo všetkých oblastiach, kde je potrebné premiestňovanie zeminy, uskutočňujú spoľahlivo svoju prácu bagre. Počnúc od záhradníctva a terénnych úprav, cez výstavbu ciest a domov až po práce v bani patria bagre k spoľahlivým pomocníkom.