Theresa von Blumenthal

Moje skúsenosti

Moje skúsenosti

Žena s blond vlasmi, ktorá sa usmieva na kameru a stojí vo veľkom valcujúcom sa ložisku
inžinierka v odbyte

Už počas štúdia „Sales Engineering and Product Management" som sa sústredila na odbyt technicky náročných produktov. Po viac ako jednom roku v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde môžem povedať, že rozhodnutie pre tohto zamestnávateľa bolo správne. Celosvetová spolupráca so zákazníkmi robí každodennú prácu rôznorodou a vzrušujúcou. Nikdy deň neprebehne rovnako ako ten druhý. Prostredníctvom komunikácie s kolegami z rôznych krajín a kultúr dostávam každý deň nové perspektívy pre riešenia a spôsob riešenia problémov a výziev. Okrem toho je tiež príjemné pracovať vo firme,v ktorej môžem svoje úlohy zvládnuť čo najsamostatnejšie, v prípade ťažkých situáciách získavam podporu tímu a nadriadených.

Moje výzvy

Zmena na trhu od produktových riešení až po individuálne dopytové riešenia pre našich zákazníkov ide ruka v ruke s mojimi výzvami v odbyte. V dôsledku komplexných špecifikácií je veľmi dôležité, nadviazať úzky kontakt s našimi zákazníkmi a presne pochopiť ich oblasti použitia, aby sme mohli ponúknuť komplexné riešenia pre produkty. Na jednej strane stoja teda záujmy zákazníka, ktoré musia byť zosúladené so záujmami spoločnosti a jednotlivých oddelení. Na druhej strane je dôležité zvládnuť vnútorné výzvy odbytu. Odbyt je v neustálom kontakte s mnohými rozhraniami, ako je napríklad marketing, inžinierstvo, výroba a expedičné oddelenie. Spojenie predstáv a požiadaviek rôznych oddelení s požiadavkami zákazníka, si vyžaduje vysoký stupeň iniciatív, komunikačných a organizačných schopností.

Môj typický pracovný deň

Môj typický pracovný deň spočíva v tom, že nikdy presne neviem, čo mi tento deň prinesie. Samozrejme, že preberieme radu bežných úloh, ako je napríklad vytvorenie ponúk a spracovanie objednávok štandardných alebo opakovaných požiadaviek. Napriek tomu sa často konajú konzultácie s našim kalkulačným oddelením, inžinierstvom a expedičným oddelením. Okrem toho sú do toho zahrnuté aktivity ako návštevy zákazníkov, spolupráca s našimi obchodnými zástupcami a pobočkami distribuovanými po celom svete alebo koordinácia a úprava jednotlivých opatrení s oddeleniami zapojenými do procesu rozvoja, takže si udržujeme celkový prehľad súčasného stavu. Vlastnými typickými situáciami sú však dodatočné žiadosti o zmenu zákazníka s ohľadom na rámcové podmienky, ako sú napríklad podmienky dodania alebo termíny dodania, ako sú ad hoc projekty, v ktorých musí veľa oddelení okamžite reagovať v čo najkratšom čase s cieľom poskytnúť čo najlepšie riešenie v rámci dostupného času. Obchodný zástupca je kedykoľvek prítomný ako kontaktná osoba pre zákazníka. Celkovo vo všetkom vyžaduje každodenný pracovný deň veľmi štruktúrovaný a metodický prístup a každý deň ponúka rôzne úlohy.

Náš slogan je „engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolou." Spolu, to pre mňa znamená…

každodennú prácu. Vlastne som sa mala zmieniť o tomto aspekte pod mojou typickou každodennou prácou. V oblasti odbytu je na dennom poriadku dôležitá komunikácia a dohoda s mnohými rozhraniami. Pre orientáciu na potreby požiadaviek zákazníkov je nevyhnutné, aby jednotlivé oddelenia našej spoločnosti spolupracovali na hľadaní optimálnych riešení pre zákazníkov a spoločnosti. Od môjho prvého dňa v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde som získala presne túto skúsenosť. Zamestnanci sa k sebe navzájom správajú s rešpektom a pochvalne, a keď vzniknú problémy, pracujú spoločne na riešeniach, či už prostredníctvom kolegov v rámci oddelenia, ktorí sú ochotní pomôcť, nadriadených alebo kolegov z iných oddelení.