Správa o skúsenostiach Julia a Mario Möbes

Naša práca: Vášeň pre techniku

Naša práca: Vášeň pre techniku

Muž s čiernym tričkom, okuliarmi a plešinou a dievča s okuliarmi a blond vlasmi, obaja sa usmievajú do kamery a dávajú si päste.
učnica v odbore operátorka trieskového obrábania a sústružník

Julia Möbes: Pracovať v spoločnosti thyssenkrupp je rodinnou tradíciou. Už môj starý otec bol zamestnaný v závode v Lippstadte; môj otec a ja v súčasnosti pracujeme v tej istej hale. V detstve som stavala so svojím dedkom drevené búdky pre vtáčikov a pritom som objavila záujem o remeselnícke práce. Počas mojej školskej dochádzky som absolvovala stáž v tlačiarni, kde som poprvýkrát videla veľké stroje. Už v škole som sa zúčastnila na technickom vyučovaní a baví ma pracovať s rôznymi nástrojmi. Môj otec ma podporil pri výbere povolania a ukázal mi jeho pracovisko počas dňa otvorených dverí. Získala som prvé praktické skúsenosti v spoločnosti thyssenkrupp účasťou v študentskej pracovnej skupine a Dievčenského dňa. Po absolvovaní strednej školy som požiadala o miesto v spoločnosti thyssenkrupp ako operátorka mechanického obrábania. Sama som prijala vlastné rozhodnutie absolovať vyučenie v spoločnosti thyssenkrupp.

Mario Möbes: Samozrejme, že som pyšný na to, že sa moja dcéra rozhodla pre tú istú spoločnosť ako svojho času aj ja. Veľmi dobre si pamätám na moje vlastné obdobie zaúčania. Svoje povolanie si Julia vybrala sama. Mala by ísť vlastnou cestou a ja ju rád pri tom podporím. Moja vlastná kariéra v spoločnosti thyssenkrupp začala po absolvovaní základnej školy vyučením sa za sústružníka na karuseli. Odvtedy pracujem pre spoločnosť thyssenkrupp v Lippstadte a prešiel som rôznymi zastávkami v spoločnosti, ako sú napríklad expedícia, sústruženie, narovnávanie a vŕtanie v rôznych výrobných halách. Už ako dieťa som sa rád motal okolo áut. Počas mojich školských rokov som absolvoval stáž ako sústružník a získal som prvé skúsenosti s kovom. Jeden rok som pracoval na inom mieste a spoznal som pracovné procesy v inom závode. Počas tejto doby sa vyvinul úzky priateľský vzťah s kolegom, ktorý trvá do dnes.

Pre mňa je dôležité, aby moja dcéra sledovala svoje vlastné záujmy. Rád ju podporím na jej ceste. Veľmi ma potešilo, keď sa rozhodla o vzdelanie v spoločnosti thyssenkrupp. Dnes dokonca pracujeme v rovnakej výrobnej hale. Som veľmi pyšný na Juliu!

Naše výzvy

Julia Möbes: Na začiatku môjho vyučenia som pracovala po prvýkrát na bežnom sústruhu a CNC stroji a to ma hneď zaujalo. Zaujímavá bola aj spolupráva pri výrobe rekordného ložiska, na ktorom som mala možnosť opracovávať jednotlivé valčeky. Mimoriadnym zážitkom bola spolupráca s mojim otcom. Na konci môjho zaúčania som pracovala krátku dobu v tej istej oblasti ako môj otec a od neho som sa naučila sústružiť. Bola to jedinečná akcia a od môjho otca som sa veľa naučila. Ďalej ma baví práca so stážistami alebo žiakmi pracovnej skupiny. Prehliadky rôznych závodov a účasť na odborných veľtrhoch sú vítanou zmenou pri každodennej rutine v zaškolovacej dielni. Počas kurzu angličtiny som si mohla zlepšiť svoje jazykové znalosti a doplniť ich odbornými termínmi. V súčasnej dobe spoznávam moju cieľovú pozíciu a môžem si vytvoriť komplexný obraz o budúcom pracovnom prostredí. Postupy sa líšia od činností v školskej dielni a získam oveľa intenzívnejší pohľad na špeciálny proces. Okrem toho sú stroje vo výrobe väčšie a zložitejšie než v školskej dielni.

Mario Möbes: Mimoriadnou výzvou sú náročné nasadenia v rôznych oddeleniach a výrobných halách. Počas mojej kariéry v spoločnosti thyssenkrupp som objavil rozmanitosť výrobkov a opracovával som veľmi malé krúžky až po veľké kruhy o priemere až do 8 metrov. Vzhľadom na tieto rôzne činnosti v oblasti sústruženia, vŕtania a vyrovnávania môžem pracovať takmer všade. Vzrušujúcou dobou bolo moje nasadenie v Dortmunde, kde som zažil rôzne výrobné procesy na inom mieste. Od roku 2007 som bezpečnostný technik a zúčastňujem sa pravidelne na školeniach, aby som sledoval najnovší pokrok. V spoločnosti thyssenkrupp majú najvyššiu prioritu bezpečnosť pri práci a blaho zamestnancov. Táto zodpovedná úloha ma veľmi baví.

Náš typický pracovný deň

Julia Möbes: Počas môjho učenia som sa každý deň naučila niečo nové a okrem krúžkov som vyrábala aj ďalšie diely pre firmu. Pritom som veľmi flexibilne a úzko spolupracovala s ostatnými učňami. V mojom cieľovom oddelení po vyučení mám jasne štruktúrovaný každodenný harmonogram, ktorý vyplynie hlavne zo sériovej výroby ložísk pre veterné turbíny v mojej výrobnej hale. Tam som zodpovedná za dve vyvrtávačky, na ktorých spracovávame krúžky rôznych veľkostí. Medzi moje úlohy patrí nastavovanie strojov, meranie a sústruženie krúžkov. Je dobrý pocit samostatne vykonávať operáciu z technologického pracovného postupu.

Mario Möbes: Prácou na rôznych pozíciách v podniku som spoznal rôzne denné postupy a štruktúry. V kusovej výrobe sa musí veľa premýšľať o jednotlivých pracovných krokoch, sám počítať a skontrolovať a sám rozhodovať o obrábaní pomocou špeciálnych nástrojov. Dôraz sa kladie na flexibilitu a dodržiavanie termínov. V mojom súčasnom oddelení pracujem v sériovej výrobe a mám štruktúrovaný denný plán. Medzi moje úlohy patrí údržba stroja a výmena nástrojov pre príslušnú operáciu. Pracovná porada pri odovzdávaní práce pri výmene zmeny je neoddeliteľnou súčasťou každodennej pracovnej rutiny a predstavuje dôležitú výmenu informácií o súčasnom stave výroby.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolou." Spolu, to pre nás znamená …

Julia Möbes: … súdržnosť medzi učňami a rodinná atmosféra! Počas zaškolovania učni sledujú rovnaké ciele a vykonávajú svoje úlohy v rámci pracovného kolektívu. Pomáhame si navzájom a vytvorili sme študijnú skupinu, ktorá sa pripravuje na záverečnú skúšku. Najmä spoločné akcie, ako je grilovanie po letných prázdninách, spoločné prestávky, vianočný večierok a výlety na iné miesta, nás zlúčili ako skupinu. Postupom času vznikli úzke priateľstvá a rozvíjal sa „pocit spolupatričnosti". Pri pohľade späť môžem povedať, že doby vyučenia bol rozmanitý čas, ktorý by som si nechcela nechať ujsť. Počas zaučovania na mojom budúcom pracovisku si veľmi dobre rozumiem s mojimi kolegami a ako jediná žena v mojom oddelení som získala pocit, že moja práca bola skutočne oceňovaná.

Mario Möbes: Keď si spomínam moju vlastnú dobu vyučenia, tak ju spájam s podobnými hodnotami, aké dnes nachádza aj Julia. Dnes sa môj pohľad trochu zmenil a vidím silnejšiu celkovú súdržnosť. „Together/spolu" to znamená pre mňa, že ako celý závod môžeme úspešne spolupracovať a navzájom ladiť. Cítim sa ako súčasť veľkého tímu, ktorý môže fungovať iba prostredníctvom vzájomnej súčinnosti rôznych oddelení. Vždy sa môžem spoľahnúť na svojich kolegov a už sme spoločne uskutočnili rôzne aktivity vo voľnom čase, ako napríklad výlet na kanoe. Cítim sa tu skutočne veľmi dobre!

Rodinná tradícia, spokojnosť a ocenenie

Julia Möbes: Môj otec je pre mňa ukazovateľom cesty, ktorý ma vždy podporuje svojimi dlhoročnými skúsenosťami. Napriek tomu mi ponecháva dostatok priestoru a nabáda ma, aby som sa rozhodovala samostatne. Pri pohľade späť to hodnotím ako správnu voľbu absolvovať zaškolenie v spoločnosti thyssenkrupp a pripojiť sa k rodinnej tradícii.

Mario Möbes: Som veľmi pyšný na moju dcéru. Zdieľame spoločné hodnoty spoločnosti a teší ma, že v práci je úspešná a šťastná. Na jej ceste ju budem aj naďalej podporovať a ponúkať jej svoje rady. Dúfam, že budeme dlho spolupracovať a držať spolu ako tím.