Správa o skúsenostiach Markus Bömeke

Moja práca

Moja práca

Muž s hnedými vlasmi a bradou, v modrej bunde a slepými nábojmi v pozadí
technický zamestnanec údržby

Mojou oblasťou práce je plánovanie, optimalizácia a koordinácia závodných zariadení a výrobných prevádzok, ako aj ich opravy a súvisiacich výrobných hál.

Úspešne som sa vyučil za technika-elektronika v našej spoločnosti. Po vyučení som získal dlhoročné skúsenosti v údržbe a rozhodol som sa študovať v rámci večerného štúdia v odbore štátny certifikovaný elektrotechnik. Počas môjho štúdia som bol zamestnaný v prevádzke tepelného spracovania a získal som ďalšie skúsenosti a znalosti v oblastiach meracej a regulačnej techniky. Po absolvovaní môjho večerného štúdia som bol prijatý ako technický zamestnanec v závodnej údržbe. Tu som zodpovedný za údržbu, novú konštrukciu a optimalizáciu systémov ako aj celého výrobného závodu.. Moja každodenná práca sú opravy a koordinácia jednotlivých pracovísk. Vytváranie, objednávanie a manažment náhradných a opotrebovaných dielov, ako aj plánovanie veľkých konštrukcií patrí taktiež k tomu. Preto je dôležité dodržiavať presné dohody s výrobnou linkou a personálom údržby alebo s personálom externých firiem.

Moja výzva

V prípade neplánovaných udalostí, napríklad pri problémoch na pracoviskách alebo problémoch s dodávkou požadovaných náhradných dielov musím rýchlo a pružne reagovať. Je veľmi dôležité, včas rozpoznať situácie a prijať vhodné protiopatrenia, aby sa nezastavila prevádzka. Tiež musím dbať na to, aby pri práci nebola zanedbaná bezpečnosť práce. Aby sa toto nestalo, musím dodržiavať dohody s príslušnými osobami.

Môj typický pracovný deň

Žiadny deň nie je ako druhý: Po preverení e-mailov sa vedú rozhovory s predákmi údržby za účelom dodržiavania harmonogramu opráv. Potom idem na svoje pracoviská v závode, aby som získal prehľad na mieste a reagoval na zmeny. Pri nových opatreniach dostávajú zamestnanci bezpečnostnú inštruktáž a vysvetľujem plán postupu na pracovisku. Medzitým zvoní môj telefón a musím sa myšlienkami presunúť na iný, už prebiehajúci pracovný krok. Pravidelne sa objavujú nové problémy a som k dispozícii ostatným kolegom s mojou pomocou a radou. Preto je už každý samotný deň zážitkom.

Náš slogan je „engineering.tomorrow.together.“

Vidím seba ako poskytovateľa služieb pre jednotlivé prevádzky a zažívam môj "inžiniersky moment" vždy vtedy, keď sa úspešne dokončí oprava alebo nový stavebný projekt. To potvrdzuje dobrú a dôležitú spoluprácu so zodpovednými osobami.

Využiť svoj potenciál, mať zábavu, byť šťastný

Rozmanitosť v mojej práci je pre mňa dôležitá. Robiť rovnakú prácu každý deň, to by nebolo nič pre mňa. Plánovanie stavebných projektov súvisiacich s energiou a vykonanie malej časti pre životné prostredie je mojim príspevkom. Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy získavam nové vedomosti a na seminároch si môžem vymieňať informácie s inými kolegami.