• Home
  • Správa o skúsenostiach Dennisa Mag...

Správa o skúsenostiach Dennis Magel

Moja práca: Technické vedomosti a veľké stroje

Moja práca: Technické vedomosti a veľké stroje

Mladý stážista v modrej polokošeli, priateľsky sa pozerá do kamery

Moja cesta u spoločnosti thyssenkrupp rothe erde začala hneď po absolvovaní strednej školy. Ako dieťa som chcel byť automechanikom a počas mojej školskej doby som absolvoval trojtýždňovú stáž v autoservise. Avšak počas brigády cez prázdniny na píle som prvýkrát obsluhoval veľký stroj a bol som okamžite nadšený. Vo svojom voľnom čase rád opravujem autá alebo motorky. Nechcel som pracovať v kancelárii, ale chcel som robiť nejakú manuálnu prácu. V mojej vyučení ako mechanik obrábacích strojov ma najviac baví písanie programov pre CNC stroje a môžem vyskúšať rôzne kroky obrábania.

Moje výzvy

Pri programovaní strojov musím veľa premýšľať nad výrobným procesom a opakovane merať a korigovať prvé obrobky. Dôraz sa kladie na presnosť vyrábaných dielov, pričom minimálne odchýlky môžu byť rozhodujúce. My, učni, preberáme veľa zodpovednosti a podieľame sa na výrobe konečného produktu, ako je napr. výroba kuželíkov. Obzvlášť náročné sú repliky jednotlivých častí z prevádzky, pretože nie je k dispozícii žiaden výkres obrobkov a musím znova zmerať hodnoty. Keď proces prebieha hladko, rozmery sú správne a povrch má požadovanú štruktúru, dostanete správne pocity šťastia. Záujemcom sa ponúkne pracovná skupina s témou veternej energie. Účastníci vyrábajú elektráreň na výrobu veternej energie z kovu a my, učni, môžeme žiakom pomôcť pri konvenčnom sústružení a vŕtaní. Spolupráca ma veľmi teší a je úspešnou zmenou mojej každodennej práce na veľkých strojoch.

Kedykoľvek prechádzam okolo veternej turbíny, často myslím na to, že niekdy by mohla byť nainštalovaná istá časť odo mňa. Aj keď je to len jedna skrutka, som pyšný na to, že mohou prácou prispievam k energetickému prevodu.

Môj typický pracovný deň

Môj pracovný deň zvyčajne začína zapnutím stroja. Njskôr dokončím otvorené objednávky z predchádzajúceho dňa a potom si od našich inštruktorov vyzdvihnem novú úlohu. Ak dostaneme naliehavé objednávky pre vlastnú výrobu, je predovšetkým potrebná flexibilita všetkých učňov a potom pracujeme všetci spoločne ako tím. Po spracovaní úlohy prestavím stroj a vymením vrtáky a rezné platničky. Potom musím prepočítať nástroje a prispôsobiť posuv novým materiálom. Všestrannosť mojej práce sa preukazuje pri nasadení v najrôznejších oddeleniach. V oddelení zabezpečenia kvality som sa zoznámil s rôznymi skušobnými metódami a skontroloval som zloženie kovu v laboratóriu. Som naozaj ohromený, aké vysoké zaťaženia môže materiál vydržať.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spoločne." Spoločne to znamená pre mňa …

… byť tu jeden pre druhého! Vo výcvikovej dielni dostaneme vždy potrebnú pomoc a podporu. Nálada medzi učňami je veľmi uvoľnená a cítim sa dobre integrovaný do skupiny. S veľa učňami som sa tiež spriatelil i v súkromí. Starší učni radi zdieľajú svoje skúsenosti a podporujú nás svojou radou. Vzťah k inštruktorom sa vyznačuje otvorenou komunikáciou. Pripisujú veľký význam tomu, aby sme absolvovali komplexné vyučenie a sú pre nás kontaktnými osobami v každej situácii. Všetci učni sa pripravujú na skúšky spoločne a navzájom sa podporujeme. Musí sa zdôrazniť veľká angažovanosť inštruktorov, ktorí s nami prediskutujú každý týždeň staré skúšobné otázky a sú nám k dispozícii pre všetky druhy otázok. Cítim sa byť dobre pripravený na moje budúce skúšky.

Otvorená komunikácia, spokojnosť a nové skúsenosti

V mojom vzdelaní je pre mňa dôležité položiť základy mojej profesionálnej budúcnosti. U spoločnosti thyssenkrupp rothe erde som získal veľa pohľadov do produkcie priemyselného koncernu a hneď od začiatku som sa mohol cítiť ako neoddeliteľná súčasť tímu. Som úplne spokojný/á!