Dr. Marc Busch

Moje zázemie

Moje zázemie

Moški v črni srajci s prekrižanimi rokami in z nasmehom.
prevádzkový inžinier vo výrobe

Späť ku koreňom: Tie, prinajmenšom regionálne, sú mojim skutočným zázemím, pretože som vyrastal len asi 20 kilometrov od svojho súčasného pracovného miesta. V medzičase som študoval strojárstvo na technickej univerzite v Dortmunde so špecializáciou na materiálovú technológiu. Prostredníctvom zamestnania ako študentský pracovník a rôznych stáží, okrem iného aj vo Švajčiarsku, som na jednej strane mohol využiť svoje teoretické vedomosti a na druhej strane som si mohol zarobiť na živobytie. Potom som sa presťahoval do Aachenu, kde som mal okrem mojej práce ako vedúci projektu a neskôr vedúci skupiny vo Fraunhoferovom inštitúte pre výrobnú technológiu možnosť promovať na WZL RWTH v Aachene. Počas tejto doby som sa okrem iného intenzívne zaoberal rôznymi výrobnými procesmi, riadením aj medzinárodných projektov a v neposlednom rade aj organizačnými a strategickými otázkami. Pritom bola spoločnosť thyssenkrupp rothe erde na prvom mieste v mojom zozname, keď sa jednalo o ďalšie plánovanie povolania. Môj neskorší proces uchádzania sa o trvalé miesto v tejto spoločnosti thyssenkrupp potvrdil môj pozitívny obraz, ktorý som až do tej doby o nej mal: Rýchla odpoveď na moju žiadosť o miesto a počas pohovoru zaobchádzanie so mnou ako so seberovným.

V súčasnosti pracujem v závode Lippstadt vo výrobe veľkorozmerných valivých ložísk ako prevádzkový inžinier.

Ako dieťa a dospievajúci som nemal vyhranenú predstavu o svojej kariére, premýšľal som o rôznych povolaniach. Pritom však všetky „želané povolania“ mali jedno spoločné: Mali by byť rozmanité, náročné, zodpovedné a nakoniec ma mali aj baviť. To je presne to, čo nachádzam v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde.

Moje výzvy

Jednou z najdôležitejších úloh v mojej práci je určite úzka spolupráca medzi oddeleniami. Pritom je vždy hlavným cieľom dodať zákazníkovi včas kvalitný výrobok v súlade s plánovanými nákladmi. Či už sa jedná o koordináciu s predchádzajúcimi oddeleniami vo výrobnom procese (napr. konštrukcia alebo technológia), o diskusie so zamestnancami na dielni alebo o zodpovedanie technických otázok zákazníka.

Môj typický pracovný deň

Základným bodom, ktorý oceňujem v práci, je rôznorodosť úloh.Vo svojej každodennej práci sa venujem otázkam, ako je zavádzanie nových technológií vo výrobe, štúdie uskutočniteľnosti, špecifikácie pre obstarávanie strojov a plánovanie výroby. Okrem toho k tomu treba samozrejme pripočítať hlavný blok každodenných úloh s cieľom zabezpečenia hladkého priebehu výroby.

Náš slogan je "engineering. tomorrow. together/inžinierstvo. zajtra. spolu." Spolu, to pre mňa znamená…

… spoločne rozvíjať naše produkty, náš závod a v konečnom dôsledku aj thyssenkrupp rothe erde.

Môj zamestnávateľ thyssenkrupp rothe erde

Spoločnosť thyssenkrupp rothe erde ako zamestnávateľ, môžem len odporúčať. A niekoľkokrát som to už aj urobil. Zásadné skutočnosti, ktoré ma oprávňujú niečo také tvrdiť sú rozmanitosť koncernu, jej medzinárodné pôsobenie a schopnosť inovácií. Ďalej sa mi tiež páčia aj interné možnosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, či už na pracovisku alebo mimo neho.