You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

1,000 multimegawatt main bearings

Renewable energy for a better world
thyssenkrupp rothe erde: 1,000 multimegawatt main bearings

Prestížne projekty

Nepoznáme žiadne hranice – iba výzvy

<p>Nepozn&#225;me &#382;iadne hranice &#8211; iba v&#253;zvy</p>

SlužbyNaša hlavná myšlienka: dobrý servis je rovnako dôležitý ako naše produkty.

Na&#353;a hlavn&#225; my&#353;lienka: dobr&#253; servis je rovnako d&#244;le&#382;it&#253; ako na&#353;e produkty.

Kde sa naše produkty používajú:

Stavebníctvo a infraštruktúra
Stavebníctvo a infraštruktúra

Inovácie pre urbanistickú zmenu

Či s riešeniami pre prepravu osôb alebo materiálov, pre najmodernejšiu architektúru – sa s ponukou inovatívnych produktov aktívne podieľame na tvorbe miest zajtrajška.
Obnoviteľné zdroje energií
Obnoviteľné zdroje energií

Hnacia sila

Keďže fosílne palivá sú stále vzácnejšie, narastá dopyt po zdrojoch energie – po celom svete.
Použitie v námorníctve
Presné aplikácie

Mimoriadne prevádzkové podmienky

Na presné aplikácie sa používajú valivé ložiská, ktoré majú vysokú mieru presnosti v mimoriadnych prevádzkových podmienkach.
Strojárstvo a stavba zariadení
Strojárstvo a stavba zariadení

Naši zákazníci profitujú z našich dlhoročných skúseností

S našimi efektívnymi zariadeniami a postupmi vám poskytneme riešenia pre stále prísnejšie energetické a ekologické predpisy.
Olej a plyn
Olej a plyn

Zásobovanie energiami je na prelome

Popri rope ako surovine získava energia z plynu a obnoviteľné zdroje energie stále väčší význam.
Prepravná a ťažobná technika
Prepravná a ťažobná technika

Inovácie pre mobilitu zajtrajška

Spoločnosť thyssenkrupp Bearings ako dlhoročný a spoľahlivý partner v prepravnej a ťažobnej technike